Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1864 van 28 november 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een mengsel van oliën
  dat uit vis waaraan bewust tocoferolen worden toegevoegd. Omdat het product bestaat
  uit een mengsel met zonnebloemolie moet het product worden ingedeeld onder GN-code
  1517 90 99 als mengsels, voor menselijke consumptie, van dierlijke en plantaardige
  oliën.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1785 van 15 november 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van zogenoemde
  „stackkabels”. De kabels verbinden schakelaars die schakelstations (zogenoemde
  „stacks”) vormen die in telecommunicatienetwerken (Local Area Networks (LAN)) worden
  gebruikt. Zij maken bidirectionele overdracht van gegevens tussen schakelaars door
  middel van ethernettechnologie mogelijk. De artikelen moeten ingedeeld onder GN-code
  8544 42 10 als andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van niet meer dan
  1 000 V, voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor telecommunicatie

 • De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C 385 van 25 oktober
  2018 (onder nr. 2018/C 385/01) betreffende de indelingsbesluiten, indelingsadviezen
  en wijzigingen in de toelichtingen op de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem
  inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de Internationale
  Douaneraad (het GS). In de mededeling is weergegeven dat de douaneautoriteiten
  BTI-beschikkingen intrekken ten gevolge van indelingsbesluiten, indelingsadviezen of
  wijzigingen in de toelichtingen op het GS, met ingang van de datum waarop de
  mededeling van de Commissie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie
  wordt bekendgemaakt. Dat is 25 oktober 2018.

 • De Commissie van de EU heeft een nieuwe gewijzigde bijlage vastgesteld houdende de
  Gecombineerde Nomenclatuur per 1 januari 2019.

 • In PbEU C 135 van 17 april 2018 heeft de Commissie een bericht voor marktdeelnemers
  gepubliceerd ter zake van de nieuwe reeks verzoeken om schorsing van de autonome
  rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en
  landbouwproducten.