Brexit Nieuws

De Raad heeft in PbEU L 29 van 31 januari 2019 het Besluit (EU) 2020/135 van 30 januari 2020 gepubliceerd. Dit Besluit betreft de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Dit akkoord is in hetzelfde publicatieblad opgenomen.

In PbEU L 29 van 31 januari 2019 is bekend gemaakt dat het Akkoord inzake terugtrekking VK uit de Europese Unie op 1 februari 2020 in werking treden.

De Raad heeft in PbEU C34 van 31 januari 2019 een politieke verklaring bekend gemaakt waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na 31 januari 2019. In dit bericht worden de elementen die zien op handel en douane belicht.

De Raad heeft in PbEU L 29 van 31 januari 2019 het akkoord gepubliceerd inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Nu op 31 januari aanstaande het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland zich terugtrekken uit de Europese Unie een korte uitwerking van het akkoord ter zake van douanezaken.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) treedt 31 januari 2020 uit de Europese Unie. Vervolgens gaat een overgangsperiode van start. Daarmee is Brexit een feit. Het aantal Nederlandse ondernemers dat is voorbereid op de impact van Brexit is in het laatste kwartaal van 2019 zo goed als gelijk gebleven in vergelijking met het kwartaal ervoor. Ook het sentiment over de zakelijke vooruitzichten van ondernemers is stabiel gebleven. Dit blijkt uit de laatste KVK Brexit Barometer over het vierde kwartaal van 2019.