Brexit Nieuws

Douane, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Portbase en de betrokken gemeenten werken samen aan de voorbereiding op een eventuele no-deal Brexit op 31 oktober 2019. Het doel van deze gecoördineerde actie is om oponthoud als gevolg van extra douaneformaliteiten op ferryterminals van Rotterdam en Vlaardingen tot een minimum te beperken.

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft op bij brief van 20 september jl, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, twee rapporten over de voorbereidingen op een no deal Brexit van de douane aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief wordt ingegaan op een validatierapport over de voorbereidingen van de Douane op een no deal Brexit en op een onderzoek van naar de voorbereidingen op het terrein van informatiemanagement.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft recent een brochure gepubliceerd over Brexit. De brochure geeft een verkorte weergave van verwachte gevolgen en maatregelen bij een 'No Deal Brexit'.

Op 11 oktober vindt er een speciale zitting van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders plaats over te nemen noodmaatregelen in verband met de Brexit.

De Europese Commissie heeft recent de ‘Checklist voorbereiding op Brexit’ voor bedrijven die actief zijn in de EU op Brexit (september 2019) op haar website geplaatst.