Brexit Nieuws

Bij brief van 20 maart 2019 heeft het Verenigd Koninkrijk een verzoek ingediend tot verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn tot en met 30 juni 2019, teneinde de ratificatie van het terugtrekkingsakkoord te voltooien.

Op 21 maart 2019 heeft de Europese Raad ingestemd met een verlenging tot en met 22 mei 2019, op voorwaarde dat het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord in de daaropvolgende week zou goedkeuren. Indien het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord niet zou goedkeuren, heeft de Europese Raad ingestemd met een verlenging tot en met 12 april 2019 en aangegeven dat hij van het Verenigd Koninkrijk verwacht dat het hem vóór 12 april 2019 een te volgen koers ter overweging voorlegt.

Het is nog steeds niet duidelijk hoe het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten. Of dat op basis van een uittredingsakkoord zal zijn of zonder een deal. Om ervoor te zorgen dat bedrijven zich goed kunnen voorbereiden op een no-deal Brexit heeft de Britse regering no-deal guidances gepubliceerd, die nog steeds regelmatig worden geactualiseerd.

Met ingang van de datum waarop het Verenigd Koninkrijk zich uit de EU zal terugtrekken zijn regels vastgesteld omtrent de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten, en omtrent de in het kader van die tariefcontingenten afgegeven invoercertificaten en toegekende invoerrechten.

Op 11 maart is de Douane gestart met de actie 'Are you Brexit-proof?' bij de ferryterminals Hoek van Holland, Rotterdam Europoort en IJmuiden. Kleine ondernemers nemen hier dagelijks de ferry voor het vervoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Ook zij moeten na Brexit over de juiste douanedocumenten beschikken. Dat vraagt enige voorbereiding. Om ze op weg te helpen, delen Brexit-teams tot en met eind maart ter plekke pocketboekjes uit.

Als het VK de EU zonder overeenkomst verlaat , kan het VK geen levende dieren en dierlijke producten naar de EU uitvoeren totdat de Britse aanvraag om op de relevante derde landen lijsten te worden vermeld als toegelaten derde land voor dergelijke dieren en producten, is aanvaard.