Omzetbelasting, BPM, accijns, kolenbelasting en waarborg