Douanezaken EU-VK Nieuws

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1922 van 4 november 2021 (PbEU L 391 van 5 oktober 2021) heeft de Commissie een wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1517 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2018/581 van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde goederen van de soort die wordt aangebracht aan of wordt gebruikt in luchtvaartuigen.

De Brexit is al langere tijd een feit, maar er zijn nog steeds ontwikkelingen op het gebied van Douane die voortvloeien uit de Brexit. In onderstaand overzicht wordt een samenvatting weergegeven van de publicaties in de maand september 2021.

Het VK heeft op 14 september aangekondigd de verdere infasering van delen van het Border Operating Model opnieuw uit te stellen. Dit betreft vooral de veterinaire en fytosanitaire controles. De reden voor het uitstel is volgens de Britse regering de voortdurende impact van de coronapandemie op het bedrijfsleven.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) voert stapsgewijs nieuwe importregels en grenscontroles in vanwege Brexit. Vanaf 1 juli 2022 geldt er een certificeringsplicht voor dierlijke producten.

Vanwege Brexit voert het Verenigd Koninkrijk (VK) stapsgewijs nieuwe importregels en grenscontroles in, volgens het Border Operation Model (BOM). Voor een aantal maatregelen uit het BOM heeft het VK nu de eerder geplande ingangsdatums aangepast.