Douanezaken EU-VK Nieuws

Op haar website heeft de Commissie een voorstel bekend gemaakt voor een verordening
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de
tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota in het kader van BREXIT. Hoewel
Noord-Ierland formeel deel uitmaakt van het douanegebied van het Verenigd Koninkrijk,
moet het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland de douanewetgeving van
de Unie toepassen alsof Noord-Ierland zich nog steeds in het douanegebied van de Unie
bevond. In het voorstel wordt wel onder meer bepaald dat tariefcontingenten van de
Unie en andere invoerquota alleen beschikbaar zijn voor goederen die in de Unie
worden ingevoerd en in het vrije verkeer worden gebracht, en niet in Noord-Ierland.

De Britse overheid heeft onlangs informatie gepubliceerd over de procedures voor
handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode. In het document
staat uitgelegd hoe de Britten in drie fases hun douaneformaliteiten en
grenscontroles zullen inrichten en hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de
aankomende veranderingen. Een en ander zal hoe dan ook van toepassing worden,
ongeacht of er een handelsakkoord tussen VK en EU tot stand komt. Uitzondering zijn
goederen met herkomst of bestemming Noord-Ierland; daarvoor werkt het VK aan een
ander regime in lijn met het Ierland/Noord-Ierland-protocol.

Het is op dit moment "onwaarschijnlijk" dat de Europese Unie en het Verenigd
Koninkrijk (VK) een nieuwe handelsovereenkomst zullen sluiten, aldus Europese
brexitonderhandelaar Michel Barnier na afloop van de nieuwe onderhandelingsronde met
het VK.

De Britse regering reserveert bijna 705 miljoen pond (790 miljoen euro) uit voor de
nieuwe douanefaciliteiten die na 1 januari 2021 nodig zullen zijn. Het grensverkeer
met de EU valt dan immers niet meer onder de regels die binnen de EU zijn
afgesproken. Het gevolg is dat de Britse douane strenger zal gaan controleren op
goederen die vanuit de EU het Verenigd Koninkrijk binnenkomen.

Minister Gove (Kabinetszaken) heeft aan de Europese Commissie "formeel bevestigd" dat Londen geen verlenging van de overgangsperiode voor de brexit vraagt. Hij heeft dat tegen vicevoorzitter Maroš Šefčovič gezegd tijdens online-overleg over de terugtrekking van de Britten uit de EU. Šefčovič zei de mededeling als een definitief nee tegen langere onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel te beschouwen. De Britten kunnen zich nog tot 1 juli bedenken, maar volgens de EU-commissaris kon de boodschap niet duidelijker zijn.