Douanezaken EU-VK Nieuws

Uit de KVK Brexit Barometer over het derde kwartaal van 2019 blijkt dat het aantal Nederlandse ondernemers dat is voorbereid op de impact van Brexit lijkt te stabiliseren. 33% van de ondernemers is goed voorbereid (was 32% in tweede kwartaal), 51% is enigszins voorbereid (was 54%) en 16% geeft aan niet voorbereid te zijn op Brexit (was 14%). (De KVK Brexit Barometer bevraagt alleen ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk (VK)).

De nieuwe Brexit-datum 31 oktober 2019 is komt steeds dichterbij. Een speciale eenheid in Den Haag bereidt samen met alle ministeries Nederland grondig voor op Brexit: de Coördinatie Eenheid voor Contingency & Preparedness.

Douane, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Portbase en de betrokken gemeenten werken samen aan de voorbereiding op een eventuele no-deal Brexit op 31 oktober 2019. Het doel van deze gecoördineerde actie is om oponthoud als gevolg van extra douaneformaliteiten op ferryterminals van Rotterdam en Vlaardingen tot een minimum te beperken.

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft op bij brief van 20 september jl, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, twee rapporten over de voorbereidingen op een no deal Brexit van de douane aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief wordt ingegaan op een validatierapport over de voorbereidingen van de Douane op een no deal Brexit en op een onderzoek van naar de voorbereidingen op het terrein van informatiemanagement.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft recent een brochure gepubliceerd over Brexit. De brochure geeft een verkorte weergave van verwachte gevolgen en maatregelen bij een 'No Deal Brexit'.