Douanezaken EU-VK Nieuws

Het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Vervoer van de EU heeft in december 2017 een aantal zgn. Brexit preparedness notices gepubliceerd. Een aantal hiervan is onlangs geüpdatet.

Nederlandse ondernemers bereiden zich steeds beter voor op de impact van Brexit. Dat blijkt uit de laatste KVK Brexit Barometer die het sentiment meet onder Nederlandse ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk.

De Europese Commissie heeft op 12 juni 2019 een mededeling gepubliceerd over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen voor noodmaatregelen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het is van belang na te gaan hoe de EU het onderhandelingsproces intern heeft geregeld om conclusies voor de toekomst te trekken. Johannes Greubel van het European Policy Centre betoogt in zijn artikel dat de EU tijdens de onderhandelingen erin geslaagd is een interinstitutioneel bestuurssysteem op te zetten dat niet alleen de eenheid maar ook de volledige steun van alle instellingen voor de uitkomst van de onderhandelingen waarborgt, en de onderhandelingspositie van de Unie versterkt.

Op verzoek van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onderzoeksbureau Kantar Public de afgelopen drie jaar onderzoek uitgevoerd onder drie doelgroepen: 1) Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen, werken of studeren, 2) Nederlandse bedrijven en 3) het algemeen publiek. Het gaat bij alle onderzoeken om de houding, wensen en informatiebehoeften die deze groepen over Brexit.