Douanezaken EU-VK Nieuws

Douane Nederland heeft op haar site het volgende bekendgemaakt inzake vergunningen die op dit moment ook geldig zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Rekening houdend met de specifieke door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland aan de Europese Commissie verstrekte garanties en om onnodige verstoring van de handel na de terugtrekkingsdatum te voorkomen, worden het Verenigd Koninkrijk en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden opgenomen in de diverse lijsten van toegelaten derde landen, gebieden en delen daarvan voor dieren en dierlijke producten. De datum van inwerkingtreding van de opname is afhankelijk van de daadwerkelijke uittreding van het VK uit de EU.

Bij brief van 5 april 2019 heeft het Verenigd Koninkrijk een verzoek ingediend tot een verdere verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn, als verlengd door de Europese Raad, tot en met 30 juni 2019, opdat de ratificatie van het terugtrekkingsakkoord kan worden voltooid. Op 10 april 2019 heeft de Europese Raad ingestemd met een verdere verlenging, opdat beide partijen het terugtrekkingsakkoord kunnen ratificeren. De in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn, als verlengd bij Besluit (EU) 2019/476 van de Europese Raad, wordt verder verlengd tot en met 31 oktober 2019.

De Britse premier Theresa May krijgt tot 1 november om haar Brexitplannen door het Britse parlement te loodsen. De EU-leiders hebben dit besloten op een speciale EU-top in Brussel en het Verenigd Koninkrijk is daarmee akkoord gegaan. May had uitstel tot 30 juni gevraagd.

Woensdag 27 maart is er in het Lagerhuis geen meerderheid gevonden voor de acht alternatieve Brexit-plannen. Het ging hier om de zogenaamde 'indicative votes'. Het parlement heeft hiermee een beter beeld heeft gekregen welke Brexit-scenario’s mogelijk op een meerderheid kunnen rekenen.