Douanezaken EU-VK Nieuws

De Brexit is al langere tijd een feit, maar er zijn nog steeds ontwikkelingen op het gebied van Douane die voorvloeien uit de Brexit. In onderstaand overzicht wordt een samenvatting weergegeven van de publicaties in de maand augustus 2021.

Inmiddels is de Brexit al meer dan een half jaar een feit. In de maand juli 2021 zijn nieuwe documenten gepubliceerd door diverse instanties. In onderstaande opsomming vindt u de meest relevante publicaties.

De Britse Food and Drink Federation (FDF) heeft cijfers gepubliceerd met betrekking tot de handel in voedingsmiddelen en dranken in het eerste kwartaal van 2021. De Covid-19-pandemie en de nieuwe handelsrelatie met de EU hebben bijgedragen aan een afname van 28% van de Britse export van voedingsmiddelen en dranken (ten opzichte van het eerste kwartaal in 2020). De export naar de EU is met 47% afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, maar de export naar derde landen nam juist toe met 0,3%.

Inmiddels is de Brexit meer dan een half jaar een feit. In de maand juni 2021 zijn nieuwe documenten gepubliceerd door diverse instanties. In onderstaande opsomming vindt u de meest relevante publicaties.

De havens van Amsterdam, Rotterdam en Den Helder worden aan de aangewezen havens waar vis mag worden aangeland of overgeladen toegevoegd. Daarnaast wordt een aantal havens aangewezen waartoe vissersvaartuigen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) toegang hebben om onderhoud te laten plegen.