Douanezaken EU-VK Nieuws

Medio april is de Eurostar gaan rijden tussen Amsterdam en Londen. Douane- en grenscontroles bij vertrek uit Nederland zijn echter nog niet mogelijk, daarom moeten alle passagiers van de trein in Brussel uitstappen voor die controle. Een aantal Kamerleden heeft gevraagd naar de redenen waarom het maken van afspraken met het VK die controle in Nederland mogelijk moeten maken zo ontzettend lang moet duren. Ze krijgen van de minister een ontzettend lang antwoord waaruit blijkt dat de controles bij instappen hier te lande nog wel enige tijd op zich laten wachten.

Nog maar één jaar te gaan. Die boodschap èn waarschuwing hebben minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), VNO-NCW voorman Hans de Boer en Anton Valk van the Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC) eind maart 2018 gegeven aan meer dan 400 ondernemers.

Volgens staatssecretaris Snel van Financiën is de afgelopen maanden gekeken hoeveel mensen in de verschillende scenario's nodig zijn. Bij de twee meest waarschijnlijke scenario's komt de douane uit op tussen de 750 en 930 mensen.

Onlangs verscheen een rapport dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit. De Staatsceretaris heeft inmiddels vragen van Kamerleden beantwoord.

Ter voorbereiding op Brexit werft de douane momenteel vijftig extra fte en de NVWA twintig fte. Besluitvorming over het eventueel vergroten van de capaciteit van toezichthouders vindt binnenkort plaats in het regulier begrotingsproces. Dit laat Staatssecretaris Keijzer (Econonomische Zaken en Klimaat weten in antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerleden Amhaouch, Geurts en Omtzigt.