Douanezaken EU-VK Nieuws

Op dinsdag 5 juni 2018 organiseert Sdu de Praktijkdag Brexit; waar staan we nu. Tijdens deze dag passeren de belangrijkste onderwerpen van dit moment de revue. Sprekers vanuit onder andere Brussel en de Douane geven de laatste stand van zaken.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft KPMG een rapport opgesteld over de impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit.

Het Brexit-loket is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Ambassade in Londen. Het loket is geplaatst op de website van de economisch afdelingen van de Ambassade om direct contact te kunnen leggen met de Ambassade en andere relevante informatie over het VK te bekijken.

De enige manier waarop de Britse regering kan voorkomen dat de Brexit uitloopt op een totale ontwrichting van de in- en uitvoer met de Europese Unie, is dat het Verenigd Koninkrijk na zijn vertrek uit de Unie voorlopig alle regels van de EU blijft naleven en alleen de politieke instellingen verlaat. Tot die conclusie komt een denktank van de Britse regering in een recent verschenen rapport over de gevolgen van de Brexit voor de afhandeling van de in- en uitvoer met de overblijvende 27 lidstaten als het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de EU verlaat.

Handels- en productiebedrijven vrezen een tekort aan douanespecialisten die door internationale veranderingen zoals de brexit, juist steeds belangrijker worden. Dat meldt de branchevereniging van exporterende bedrijven evofenedex.