Douanezaken EU-VK Nieuws

Op haar website heeft de Europese Commissie de laatste ontwikkelingen per 1 januari 2021 opgenomen met betrekking tot de toepassing van het REX systeem. Nadat de overgangsperiode voor de BREXIT op 31 december 2020 is geëindigd, zijn de Britse Landen en Gebieden Overzee (LGO's) verwijderd uit de tabel met de data waarop het REX-systeem door de verschillende LGO's wordt toegepast.

De Douane heeft een Mededeling in het Handboek Douane gepubliceerd die gaat over de
voorwaarden die in acht moeten worden genomen om producten van preferentiële
oorsprong uit het VK of uit de EU in het wederzijdse goederenverkeer – al dan niet
binnen een tariefcontingent – vrij van invoerrechten te kunnen importeren.

In PbEU L 444 van 31 december 2020 is bij Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad
van 29 december 2020 de ondertekening bekend gemaakt, namens de Unie, betreffende de
voorlopige toepassing van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese
Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds.

In PbEU L444 van 31 december 2020 is de handels- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en
Noord-Ierland, anderzijds bekend gemaakt.

In PbEU L444 van 31 december 2020 is een kennisgeving opgenomen betreffende
de definitieve bijwerking door de juristen-vertalers van de teksten van de
overeenkomsten in alle 24 taalversies. Het bleek onmogelijk om deze bijwerking te
laten te laten plaatsvinden vóór de ondertekening ervan door de partijen en de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad. De overeenkomsten zullen aan een
definitieve juridische en taalkundige revisie worden onderworpen en de uit die
juridische en taalkundige revisie resulterende authentieke en definitieve teksten
zullen in de plaats treden van de ondertekende versies van de overeenkomsten. Deze
authentieke en definitieve teksten van de overeenkomsten zullen bijtijds, d.w.z.
uiterlijk op 30 april 2021 in het Publicatieblad van de Europese Unie worden
bekendgemaakt.