Douanezaken EU-VK Nieuws

In PbEU C 248 van 25 juni 2021 is bericht 2021/C 248/03 gepubliceerd met betrekking tot de toepassing van de handels.beschermingswetgeving en -maatregelen van de Europese Unie in Noord-Ierland vanaf 1 januari 2021

In de maand mei 2021 zijn nieuwe documenten gepubliceerd door diverse instanties. In onderstaande opsomming vindt u de meest relevante publicaties.

In de maand april 2021 zijn nieuwe documenten gepubliceerd door diverse instanties. In onderstaande opsomming vindt u de meest relevante publicaties.

In PbEU L 149 van 30 april 2021 is de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, bekend gemaakt.

Het Europees Parlement (EP) heeft met een grote meerderheid besloten om in te stemmen met het akkoord dat de toekomstige relatie tussen de EU en het VK regelt. Het instemmingsbesluit werd genomen met 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen. De bijbehorende resolutie, die de evaluatie en de verwachtingen van het Parlement over het akkoord bevat, werd goedgekeurd met 558 stemmen voor, 51 tegen en 68 onthoudingen.