Douanezaken EU-VK Nieuws

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2254 van 29 december 2020 (PbEU L 446 van 31
december 2020) heeft de Commissie de maatregelen bekend gemaakt betreffende het
opstellen van attesten van oorsprong op basis van de leveranciersverklaringen voor
preferentiële uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk tijdens een overgangsperiode.

In PbEU L 1 van 1 januari 2020 is de kennisgeving bekend gemaakt betreffende
de voorlopige toepassing van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, van de
Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming
van gerubriceerde gegevens, en van de Overeenkomst tussen de regering van het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie voor samenwerking op het gebied van het veilige en vreedzame
gebruik van kernenergie.

Op de website van de Douane zijn i.v.m. Brexit recent berichten gepubliceerd over
aantonen EU oorsprong op basis van REX en over code voor uitvoeraangifte VK.

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2038 van 10 december 2020 (PbEU L 416
van 11 december 2020) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 wat betreft de formulieren voor de
verbintenissen van de borg en de in de douanewaarde op te nemen luchtvrachtkosten,
teneinde rekening te houden met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de
Unie.

Bij Verordening (EU) 2020/2170 van 16 december 2020 (PbEU L 432 van 21 december 2020)
is door het Europees Parlement en de Raad de toepassing bekend gemaakt van de
tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota in verband met de terugtrekking
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese
Unie. De invoertariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota alleen
beschikbaar zijn voor goederen die in de Unie worden ingevoerd en in het vrije
verkeer worden gebracht, en niet in Noord-Ierland.