Douanezaken EU-VK Nieuws

In PbEU L 149 van 30 april 2021 is de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, bekend gemaakt.

Het Europees Parlement (EP) heeft met een grote meerderheid besloten om in te stemmen met het akkoord dat de toekomstige relatie tussen de EU en het VK regelt. Het instemmingsbesluit werd genomen met 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen. De bijbehorende resolutie, die de evaluatie en de verwachtingen van het Parlement over het akkoord bevat, werd goedgekeurd met 558 stemmen voor, 51 tegen en 68 onthoudingen.

In de maand maart 2021 zijn nieuwe documenten gepubliceerd door diverse instanties. In onderstaande opsomming vindt u de meest relevante publicaties.

De nieuwe fase van de Brexit die per 1 april 2021 van kracht zou worden kan voor problemen zorgen bij Europese exporteurs. Op 1 april 2021 start de tweede fase van het Border Operating Model. Dan gelden er aanvullende eisen voor bepaalde producten die geëxporteerd worden naar het VK. Dat betekent dat Nederlandse bedrijven die producten exporteren naar het VK voorzien moeten worden van de juiste documenten en certificaten. De Britse overheid heeft daarom op 11 maart 2021 bekend gemaakt dat de nieuwe importregels en grenscontroles die op 1 april 2021 in zouden gaan worden uitgesteld naar 1 oktober 2021 en 1 januari 2022.

Op 11 maart jl. heeft de Britse overheid in een officiële verklaring medegedeeld dat maatregelen zoals die vanaf 1 april en 1 juli 2021 van toepassing zouden zijn uitgesteld worden. Zo wordt de termijn om de uitgestelde aangifte ten invoer (die verplicht is en blijft) te doen verlengt tot 1 januari 2022 en wordt het indienen van de ENS melding (voor Safety en security) vereist vanaf 1 januari 2022.