Douanezaken EU-VK Nieuws

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2163 van 18 december 2020 (PbEU L 431 van 21
december 2020) heeft de Commissie bepalingen gepubliceerd betreffende de
tenuitvoerlegging in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland van de
in de preferentiële handelsregelingen van de Unie vastgelegde oorsprongsregels.

In Publicatieblad L 438 van 28 december 2020 is een omvangrijk pakket van EU wetgeving op het gebied van dieren en dierlijke producten gepubliceerd die gewijzigd worden i.v.m. de Brexit. De wijzigingen gaan op 1 januari 2021 in.

Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe douaneformaliteiten aan de grens met het Verenigd
Koninkrijk. Daarom is de BelastingTelefoon Douane in het weekend van Nieuwjaarsdag
extra geopend voor vragen over Brexit.

Op 1 januari 2021 is de overgangsregeling waarbij het Verenigd Koninkrijk (VK) de
Europese Unie (EU) zal verlaten afgelopen. Vanaf dat moment is communicatie via het
Excise Movement and Control System (EMCS) naar of van het VK niet meer mogelijk. Dat
heeft gevolgen voor zendingen accijnsgoederen die vanuit bijvoorbeeld Nederland onder
schorsing zijn overgebracht naar het VK.

Per 1 januari 2021 is de overgangsperiode dat het Verenigd Koninkrijk (VK) de
Europese Unie (EU) zal verlaten beëindigd. Het VK wordt dan aangemerkt als een derde
land. Dit heeft ook gevolgen voor de procedures met accijnsgoederen. Dat geldt echter
niet voor transacties met bedrijven die gevestigd zijn in Noord-Ierland.