Douanezaken EU-VK Nieuws

In PbEU L 68 van 26 februari 2021 is het Besluit nr. 1/2021 van 23 februari
2021 bekend gemaakt van de partnerschapsraad die is opgericht bij de handels- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese unie en de Europese gemeenschap voor
atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland, anderzijds. Het Besluit betreft de datum waarop de voorlopige
toepassing overeenkomstig de handels- en samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd.

In 1983 heeft de Wereld Douane Organisatie 26 januari uitgeroepen tot 'Internationale
Dag van de Douane'. Jaarlijks krijgt deze dag een thema en een slogan en worden er
voor douanebeambten workshops en lezingen georganiseerd. Nu de maand januari alweer
half voorbij is en de 26ste eraan komt wordt het tijd om het net op te halen als het
gaat om de Brexit, een gepast thema voor de 26ste lijkt me dit dan ook, maar wat
wordt de slogan? ‘Het Brexit monster wordt werkelijkheid’?

In PbEU C 18 van 18 januari 2021 is een bericht opgenomen betreffende de toepassing van de antidumping- en antisubsidiemaatregelen die in de Unie van kracht zijn na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en de mogelijkheid van een nieuw onderzoek

Op haar website heeft de Europese Commissie de laatste ontwikkelingen per 1 januari 2021 opgenomen met betrekking tot de toepassing van het REX systeem. Nadat de overgangsperiode voor de BREXIT op 31 december 2020 is geëindigd, zijn de Britse Landen en Gebieden Overzee (LGO's) verwijderd uit de tabel met de data waarop het REX-systeem door de verschillende LGO's wordt toegepast.

De Douane heeft een Mededeling in het Handboek Douane gepubliceerd die gaat over de
voorwaarden die in acht moeten worden genomen om producten van preferentiële
oorsprong uit het VK of uit de EU in het wederzijdse goederenverkeer – al dan niet
binnen een tariefcontingent – vrij van invoerrechten te kunnen importeren.