Douanezaken EU-VK Nieuws

In PbEU C 18 van 18 januari 2021 is een bericht opgenomen betreffende de toepassing van de antidumping- en antisubsidiemaatregelen die in de Unie van kracht zijn na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en de mogelijkheid van een nieuw onderzoek

Op haar website heeft de Europese Commissie de laatste ontwikkelingen per 1 januari 2021 opgenomen met betrekking tot de toepassing van het REX systeem. Nadat de overgangsperiode voor de BREXIT op 31 december 2020 is geëindigd, zijn de Britse Landen en Gebieden Overzee (LGO's) verwijderd uit de tabel met de data waarop het REX-systeem door de verschillende LGO's wordt toegepast.

De Douane heeft een Mededeling in het Handboek Douane gepubliceerd die gaat over de
voorwaarden die in acht moeten worden genomen om producten van preferentiële
oorsprong uit het VK of uit de EU in het wederzijdse goederenverkeer – al dan niet
binnen een tariefcontingent – vrij van invoerrechten te kunnen importeren.

In PbEU L 444 van 31 december 2020 is bij Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad
van 29 december 2020 de ondertekening bekend gemaakt, namens de Unie, betreffende de
voorlopige toepassing van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese
Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds.

In PbEU L444 van 31 december 2020 is de handels- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en
Noord-Ierland, anderzijds bekend gemaakt.