Douanezaken EU-VK Nieuws

De Douane meldt op haar website dat het Verenigd Koninkrijk (VK) al vanaf 1 januari
stopt met het doorsturen van afmeldingen in EMCS. (En dus niet vanaf eind mei, zoals
eerder werd gemeld.) Dit komt omdat Noord-Ierland vanaf januari de centrale gateway
voor EMCS overneemt van het VK.

Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU),
krijgen de internationale handel en met name vrijhandelsovereenkomsten veel publieke
aandacht. Terwijl de handelsbarrières tussen de EU-lidstaten zijn weggenomen met de
totstandkoming van de interne markt in de EU, worden handelsbarrières tussen de EU en
niet-EU-landen verwijderd door middel van vrijhandelsovereenkomsten. De Brexit heeft
ertoe geleid dat de EU en het Verenigd Koninkrijk momenteel tot een
handelsovereenkomst proberen te komen, die in werking moet treden na de afloop van de
overgangsperiode op 31 december 2020.

Op een speciale pagina van de EU (DG Taxud) kunnen bedrijven informatie vinden zodat
deze zich kunnen voorbereiden op het vertrek van het VK uit de EU.

De EU heeft nieuwe richtlijnen voor het gebruik van landcodes gepubliceerd. Er zijn
ook nieuwe codes voor het Verenigd Koninkrijk (VK) en Noord-Ierland gepubliceerd.

Staatssecretaris Keijzer (EZK) heeft de Tweede Kamer per brief van 30 september 2020
geïnformeerd over de voorbereidingen op een no deal-scenario inzake het vertrek van
het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU).