Douanezaken EU-VK Nieuws

Op de website van de Douane zijn i.v.m. Brexit recent berichten gepubliceerd over
aantonen EU oorsprong op basis van REX en over code voor uitvoeraangifte VK.

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2038 van 10 december 2020 (PbEU L 416
van 11 december 2020) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 wat betreft de formulieren voor de
verbintenissen van de borg en de in de douanewaarde op te nemen luchtvrachtkosten,
teneinde rekening te houden met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de
Unie.

Bij Verordening (EU) 2020/2170 van 16 december 2020 (PbEU L 432 van 21 december 2020)
is door het Europees Parlement en de Raad de toepassing bekend gemaakt van de
tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota in verband met de terugtrekking
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese
Unie. De invoertariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota alleen
beschikbaar zijn voor goederen die in de Unie worden ingevoerd en in het vrije
verkeer worden gebracht, en niet in Noord-Ierland.

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2163 van 18 december 2020 (PbEU L 431 van 21
december 2020) heeft de Commissie bepalingen gepubliceerd betreffende de
tenuitvoerlegging in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland van de
in de preferentiële handelsregelingen van de Unie vastgelegde oorsprongsregels.

In Publicatieblad L 438 van 28 december 2020 is een omvangrijk pakket van EU wetgeving op het gebied van dieren en dierlijke producten gepubliceerd die gewijzigd worden i.v.m. de Brexit. De wijzigingen gaan op 1 januari 2021 in.