Douanezaken EU-VK Nieuws

Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe douaneformaliteiten aan de grens met het Verenigd
Koninkrijk. Daarom is de BelastingTelefoon Douane in het weekend van Nieuwjaarsdag
extra geopend voor vragen over Brexit.

Op 1 januari 2021 is de overgangsregeling waarbij het Verenigd Koninkrijk (VK) de
Europese Unie (EU) zal verlaten afgelopen. Vanaf dat moment is communicatie via het
Excise Movement and Control System (EMCS) naar of van het VK niet meer mogelijk. Dat
heeft gevolgen voor zendingen accijnsgoederen die vanuit bijvoorbeeld Nederland onder
schorsing zijn overgebracht naar het VK.

Per 1 januari 2021 is de overgangsperiode dat het Verenigd Koninkrijk (VK) de
Europese Unie (EU) zal verlaten beëindigd. Het VK wordt dan aangemerkt als een derde
land. Dit heeft ook gevolgen voor de procedures met accijnsgoederen. Dat geldt echter
niet voor transacties met bedrijven die gevestigd zijn in Noord-Ierland.

De Douane meldt op haar website dat het Verenigd Koninkrijk (VK) al vanaf 1 januari
stopt met het doorsturen van afmeldingen in EMCS. (En dus niet vanaf eind mei, zoals
eerder werd gemeld.) Dit komt omdat Noord-Ierland vanaf januari de centrale gateway
voor EMCS overneemt van het VK.

Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU),
krijgen de internationale handel en met name vrijhandelsovereenkomsten veel publieke
aandacht. Terwijl de handelsbarrières tussen de EU-lidstaten zijn weggenomen met de
totstandkoming van de interne markt in de EU, worden handelsbarrières tussen de EU en
niet-EU-landen verwijderd door middel van vrijhandelsovereenkomsten. De Brexit heeft
ertoe geleid dat de EU en het Verenigd Koninkrijk momenteel tot een
handelsovereenkomst proberen te komen, die in werking moet treden na de afloop van de
overgangsperiode op 31 december 2020.