Hoofdstuk 5

Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

 

 

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

 

a. voor menselijke consumptie geschikte producten, andere dan dan darmen, blazen en magen van dieren, in hun geheel of in stukken en bloed van dieren (vloeibaar of gedroog);

 

b. huiden, vellen en pelterijen, andere dan de producten bedoeld bij post 05.05 en andere dan bij post 05.11 bedoelde snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden en vellen (hoofdstuk 41 of 43);

 

c. textielgrondstoffen van dierlijke oorsprong, andere dan paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar (afdeling XI);

 

d. gerede knotten voor borstelwerk (post 96.03).

 

 

2. Mensenhaar, op gelijke lengte gesorteerd, doch niet gericht (dat wil zeggen niet met respectievelijk de topeinden en de worteleinden bij elkaar), wordt aangemerkt als onbewerkt mensenhaar (post 05.01).

 

 

3. In de nomenclatuur wordt onder 'ivoor' verstaan : slagtanden van olifanten, van nijlpaarden, van walrussen, van narwallen of van wilde zwijnen, horens van neushoorns, alsmede tanden van alle dieren.

 

 

4. In de nomenclatuur wordt als 'paardenhaar (crin)' aangemerkt het haar van de manen of van de staart van paardachtigen of van runderen. Post 0511 omvat onder meer paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag.

5. Post 07.11 heeft betrekking op groenten die een behandeling hebben ondergaan, uitsluitend bedoeld om ze voorlopig te verduurzamen ter bewaring onderweg of tijdens de periode van opslag die aan de verwerking voorafgaat (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), op voorwaarde dat zij als zodanig niet geschikt zijn voor dadelijke consumptie.  

1. Voor zover niet anders is bepaald, heeft de vermelding in deze afdeling van dieren van een bepaald geslacht of soort eveneens betrekking op de jonge dieren van dat geslacht of die soort.

2. Voor zover niet anders is bepaald, wordt in de nomenclatuur onder 'gedroogd' eveneens verstaan : gedehydreerd, geëvaporeerd of gelyofiliseerd.