Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van de bloementeelt

1
Toelichting IDR

Dit hoofdstuk omvat alle levende planten van de soorten, die gewoonlijk door tuinders, bloemisten en boomkwekers worden geleverd om te worden uitgeplant of om te worden gebruikt voor versiering, alsmede cichoreiplanten en -wortels, andere dan de wortels bedoeld bij post 12.12, ook indien deze gewoonlijk niet door tuinders, bloemisten en boomkwekers worden geleverd. De producten bedoeld bij dit hoofdstuk variëren van bomen, heesters en struiken tot plantgoed van groenten of van andere gewassen (het plantgoed van geneeskruiden daaronder begrepen). Van dit hoofdstuk zijn uitgezonderd zaaigoed en fruit alsmede bepaalde bollen en knollen (aardappelen, uien, sjalotten, knoflook) die geen bijzondere kenmerken hebben waaruit blijkt dat zij niet bestemd zijn voor consumptie.

Dit hoofdstuk omvat eveneens:

1. afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, loof, takken en andere delen van planten, vers, gedroogd, geverfd, gebleekt, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd, voor bloemstukken of voor versiering;

2. bloemstukken, kransen, bloemenmanden en dergelijke bloemisterijartikelen. Algemene opmerkingen.

1 Aantekeningen IDR

1 (1; 3).

Behoudens de in het tweede gedeelte van post 06.01 genoemde uitzondering, omvat dit hoofdstuk uitsluitend producten die gewoonlijk door tuinders, boomkwekers en bloemisten worden geleverd om te worden geplant of voor versiering. Van dit hoofdstuk zijn evenwel uitgezonderd: aardappelen, uien, sjalotten, knoflook en de andere producten bedoeld bij hoofdstuk 7.

1
Jurisprudentie

Naar vier grootten gesorteerde dennenappels die voor versieringsdoeleinden zullen worden gebruikt, moeten onder post 06.04 worden ingedeeld. Zie TC nr. 11 855 T in aant. 4 op post 06.04.

2
Gereserveerd
3
EG Verordening

Kransen van ineengestrengelde, hele, geschilde wilgeteen moeten onder post 46.02 worden ingedeeld.

Zie Verordening (EEG) 16 maart 1990, nr. 650/90, punt 1, in aant. 3 op post 46.02.

2.

2.

Bloemstukken, bloemenmanden, kransen en dergelijke artikelen worden gelijkgesteld met bloemen of met loof, bedoeld bij post 06.03 of 06.04, waarbij geen rekening wordt gehouden met hulpmiddelen van andere stoffen. Collages en dergelijke decoratieve platen, bedoeld bij post 97.01, vallen echter niet onder dit hoofdstuk.


LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT

AANTEKENINGEN

1. Behoudens de in het tweede gedeelte van post 06.01 genoemde uitzondering, omvat dit hoofdstuk uitsluitend producten die gewoonlijk door tuinders, boomkwekers en bloemisten worden geleverd om te worden geplant of voor versiering. Van dit hoofdstuk zijn evenwel uitgezonderd : aardappelen, uien, sjalotten, knoflook en de andere produkten bedoeld bij hoofdstuk 7.

2. Bloemstukken, bloemenmanden, kransen en dergelijke artikelen worden gelijkgesteld met bloemen of met loof, bedoeld bij post 06.03 of 06.04, waarbij geen rekening wordt gehouden met hulpmiddelen van andere stoffen. Collages en dergelijke decoratieve platen, bedoeld bij post 97.01, vallen echter niet onder dit hoofdstuk.

1. Aantekening IDR

1.

Voor de toepassing van deze afdeling worden als ‘pellets’ aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.


AANTEKENING

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.