Hoofdstuk 14

Stoffen voor het vlechten en andere producten van plantaardige oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

AANTEKENINGEN

1. Plantaardige stoffen en plantaardige vezels, van de soort hoofdzakelijk gebruikt bij de fabricage van textiel, ongeacht de wijze van bewerking, alsmede plantaardig materiaal dat, door de bewerking die het heeft ondergaan, uitsluitend toepassing vindt als textielgrondstof, zijn van dit hoofdstuk uitgezonderd en worden ingedeeld onder Afdeling XI.

2. Bamboe (ook indien gespleten, overlangs gezaagd, op maat gesneden, aan de uiteinden afgerond, gebleekt, onbrandbaar gemaakt, gepolijst of geverfd), gespleten teen, gespleten riet en dergelijke, alsmede pitriet en rottingstrippen worden onder post 14.01 ingedeeld. Spaanhout en hout in repen of in linten worden niet ingedeeld onder post 14.01, doch onder post 44.04.

3. Onder post 14.04 worden niet ingedeeld houtwol (44.05) en gerede knotten voor borstelwerk (post 96.03).

AANTEKENING

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.