Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a) bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, insecten, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen (hoofdstuk 16);
b) bereidingen en producten, bedoeld bij de posten 04.03, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 en 30.04

2. Post 18.06 omvat suikerwerk dat cacao bevat en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, met uitzondering van die bedoeld bij aantekening 1 hiervoor.

AANVULLENDE AANTEKENINGEN (GN)

1. De onder de onderverdelingen 18.06.20, 18.06.31, 18.06.32 en 18.06.90 in te delen goederen, die als assortiment worden aangeboden, worden onderworpen aan een agrarisch element (EA) vastgesteld naar het gemiddelde gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen, melkproteïnen, sacharose, isoglucose, glucose en zetmeel, berekend over het gehele assortiment.

2. De onderverdelingen 18.06.9011 en 18.06.9019 omvatten niet produkten die enkel uit één soort chocolade zijn samengesteld.

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.