Hoofdstuk 19

Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak

 

AANTEKENINGEN

 

 

1.Dit hoofdstuk omvat niet:

 

a.bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, insecten, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of te zamen genomen (hoofdstuk 16); de gevulde producten bedoeld bij post 19.02 worden evenwel steeds onder die post ingedeeld;

 

b.meel en zetmeelpreparaten (katten- en hondenbrood, enz.) die speciaal bereid zijn voor de voeding van dieren (post 23.09);

 

c.geneesmiddelen en andere producten bedoeld bij hoofdstuk 30.

 

 

2.Voor de toepassing van post 19.01 wordt verstaan onder:

 

a.'gries', gries van granen, bedoeld bij hoofdstuk 11;

b.'meel en griesmeel'

1) meel en griesmeel van granen, bedoeld bij hoofdstuk 11;

2) meel, griesmeel en poeder van plantaardige oorsprong, bedoeld bij ongeacht welk hoofdstuk, ander dan meel, gries, griesmeel en poeder van gedroogde groenten (post 07.12), van aardappelen (post 11.05) of van gedroogde zaden van peulgroenten (post 11.06).

 

 

3.Post 19.04 omvat niet : bereidingen bevattende meer dan 6 gewichtspercenten cacao berekend op een geheel ontvette basis of bekleed met chocolade of met andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten bedoeld bij post 18.06 (post 18.06).

 

 

4.Voor de toepassing van post 19.04, betekent de uitdrukking 'op andere wijze bereid' dat de granen een verdere bereiding of behandeling hebben ondergaan dan bedoeld bij de posten van of de aantekeningen op de hoofd-stukken 10 en 11.

 

 

AANVULLENDE AANTEKENINGEN (GN)

 

 

1.De onder de onderverdelingen 19.05.31, 19.05.32, 19.05.40 en 19.05.90 in te delen goederen, die als assortiment worden aangeboden, worden onderworpen aan een agrarisch element (EA) vastgesteld naar het gemiddelde gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen, melkproteïnen, sacharose, isoglucose, glucose en zetmeel, berekend over het gehele assortiment.

 

 

2.Als 'koekjes en biscuits, gezoet', bedoeld bij post 19.05.31 worden slechts aangemerkt koekjes en biscuits, gezoet, met een vochtgehalte van niet meer dan 12 gewichtspercenten en een vetgehalte van 35 gewichtspercenten of minder. (De stoffen gebruikt voor het vullen, voor de tussenlaag of voor het bedekken van de koekjes of biscuits worden bij het berekenen van de gehaltes niet in aanmerking genomen).

 

3. Onderverdeling 1905 9020 omvat alleen droge en breekbare producten.


4. Producten voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract van post 19.01, evenals die van goederen van de posten 04.01 tot en met 04.04, die in afgemeten hoeveelheden zijn opgemaakt, zoals capsules, tabletten, pastilles en pillen en die bestemd zijn om te worden gebruikt als voedingssupplement, zijn uitgesloten van indeling onder post 19.01. Een voedingssupplement ontleent zijn wezenlijke karakter niet alleen aan zijn ingrediënten, maar ook aan zijn specifieke presentatiewijze die tekenend is voor zijn functie als voedingssupplement, aangezien deze bepalend is voor de dosering, de wijze waarop het wordt opgenomen en de plaats waar het zijn werking moet krijgen. Dergelijke producten voor menselijke consumptie moeten worden ingedeeld onder post 21.06 voor zover zij elders genoemd noch elders onder begrepen zijn.

 

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.