Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten; producten, al dan niet nicotine bevattende, bestemd voor inhalatie zonder verbranding; andere nicotine bevattende producten, bestemd voor de opname van nicotine in het menselijk lichaam

TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSURROGATEN; PRODUCTEN, AL DAN NIET NICOTINE BEVATTENDE, BESTEMD VOOR INHALATIE ZONDER VERBRANDING; ANDERE NICOTINE BEVATTENDE PRODUCTEN, BESTEMD VOOR DE OPNAME VAN NICOTINE IN HET MENSELIJK LICHAAM

AANTEKENINGEN

1. Medicinale sigaretten worden niet onder dit hoofdstuk ingedeeld (hoofdstuk 30).

2. Producten die zowel onder post 24.04 als onder een andere post van hoofdstuk 24 kunnen vallen, worden ingedeeld onder post 24.04.

3. Voor de toepassing van post 24.04 wordt als 'inhalatie zonder verbranding' aangemerkt inhalatie door middel van verwarming of andere middelen, zonder verbranding.

 

Aanvullende aantekening

1. Voor de toepassing van onderverdeling 2403 11 wordt als „waterpijptabak' aangemerkt tabak die bestemd is om in een waterpijp te worden gerookt en die bestaat uit een mengsel van tabak en glycerol, ook indien aromatische oliën en extracten, melasse of suiker bevattend en ook indien gearomatiseerd met vruchten. Tabaksvrije producten die bestemd zijn om in een waterpijp te worden gerookt zijn evenwel uitgesloten van deze onderverdeling.

 

1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.