Hoofdstuk 25

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement

 

ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT

 

 

AANTEKENINGEN

 

 

1. Voor zover uit de context van de posten of uit aantekening 4 op dit hoofdstuk niet het tegendeel blijkt, vallen onder dit hoofdstuk uitsluitend: producten in ruwe staat en producten die zijn gewassen (ook met behulp van chemicaliën die onzuiverheden verwijderen zonder de aard van het product te wijzigen), fijngestampt, gemalen, geslibd, gezeefd of gekalibreerd, ook indien geconcentreerd door flotatie, door magnetische afscheiding of door andere mechanische of fysische werkwijzen (met uitzondering van kristallisatie). Producten die gebrand of geroost zijn of zijn verkregen door vermenging, dan wel een bewerking hebben ondergaan die uitgaat boven de in de verschillende posten aangegeven bewerkingen, zijn evenwel van dit hoofdstuk uitgezonderd.

Aan de producten van dit hoofdstuk mag een zelfstandigheid zijn toegevoegd om het verstuiven tegen te gaan, voor zover deze toevoeging de producten niet méér geschikt maakt voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen.

 

2.Dit hoofdstuk omvat niet:

a. gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel en colloïdale zwavel (post 28.02);

b. natuurlijke ijzerhoudende verfaarden die in totaal 70 of meer gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten (post 28.21);

c. geneesmiddelen en andere producten, bedoeld bij hoofdstuk 30;

d. parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten (hoofdstuk 33);

e. stamp- en strijkmassa van dolomiet (post 3816);  

f. stenen voor bestrating, plaveien en trottoirbanden (post 68.01); blokjes en dergelijke voor mozaïeken (post 68.02); dakleien en leien voor bouwwerken (post 68.03);

g. edelstenen en halfedelstenen (post 71.02 of 71.03);

h. gecultiveerde kristallen (andere dan optische elementen), wegende per stuk 2,5 g of meer, van natriumchloride of van magnesiumoxide, bedoeld bij post 38.24; optische elementen van natriumchloride of van magnesiumoxide (post 90.01);

ij. biljartkrijt (post 95.04);

k. schrijf- of tekenkrijt en kleermakerskrijt (post 96.09);

 

3. Producten die zowel onder post 25.17 als onder een andere post van hoofdstuk 25 kunnen vallen, worden ingedeeld onder post 25.17.

 

4. Post 25.30 omvat onder meer: vermiculiet, perliet en chloriet, niet geëxpandeerd; verfaarden, ook indien gebrand of onderling vermengd; natuurlijk ijzerglimmer; meerschuim, ook in gepolijste stukken, en barnsteen (amber); samengekit meerschuim en samengekit barnsteen (ambroïde), enkel gemouleerd in platen, staven of in dergelijke vormen; git; strontianiet (natuurlijk strontiumcarbonaat), ook indien gebrand, met uitzondering van strontium-oxide; stukken en scherven van aardewerk, brokken steen en brokken beton.