Hoofdstuk 47

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)

HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL)

 

 

AANTEKENING

 

1. Voor de toepassing van post 47.02 wordt als 'houtcellulose voor oplossingen ('dissolving grades')' aangemerkt, houtcellulose waarvan, na één uur inwerking bij 20ºC van natronloog met een gehalte aan natriumhydroxyde van 18 %, een niet oplosbare fractie overblijft van 92 of meer gewichtspercenten voor zover het natron- of sulfaatcellulose betreft, of van 88 of meer gewichtspercenten voor zover het sulfietcellulose betreft, met dien verstande dat het asgehalte aan sulfietcellulose niet meer mag bedragen dan 0,15 gewichtspercent.