Hoofdstuk 66

Paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan

1. Aantekeningen IDR

1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a. stokken met maatindeling en dergelijke (post 90.17);

b. geweerstokken, degenstokken, ploertendoders en dergelijke (hoofdstuk 93);

c. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld paraplu’s en parasols, die het karakter van speelgoed hebben) (2).

1
Gereserveerd
2
Toelichting EG

Paraplu’s en parasols die bestemd zijn om als speelgoed te dienen, zijn in het algemeen te onderscheiden van de paraplu’s en parasols van dit hoofdstuk door de aard van de gebruikte grondstoffen, de vaak minder fijne afwerking, de geringe afmetingen, alsmede de omstandigheid dat zij geen afdoende bescherming bieden tegen regen of zon (zie ook de toelichting IDR, letter A, vierde alinea, op post 95.03). Afgezien van de hiervoor genoemde criteria bedraagt de lengte van de steunarmen van speelgoedparaplu’s en -parasols zelden meer dan 25 cm.

2.

2.

Post 66.03 omvat niet: fournituren van textiel, alsmede foedralen, overtrekken, eikeltjes, kwastjes en dergelijke, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, die bestemd zijn voor de artikelen bedoeld bij de posten 66.01 en 66.02. Die fournituren en andere voorwerpen worden afzonderlijk ingedeeld, ook indien zij worden aangeboden met de artikelen waarvoor zij bestemd zijn, maar daarop niet zijn gemonteerd of bevestigd.


PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN

AANTEKENINGEN

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. stokken met maatindeling en dergelijke (post 90.17);

b. geweerstokken, degenstokken, ploertendoders en dergelijke (hoofdstuk 93);

c. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bij voorbeeld paraplu's en parasols, die het karakter van speelgoed hebben).

2. Post 66.03 omvat niet : fournituren van textiel, alsmede foedralen, overtrekken, eikeltjes, kwastjes en dergelijke, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, die bestemd zijn voor de artikelen bedoeld bij de posten 66.01 en 66.02. De fournituren en andere voorwerpen worden afzonderlijk ingedeeld, ook indien zij worden aangeboden met de artikelen waarvoor zij bestemd zijn, maar daarop niet zijn gemonteerd of bevestigd.