Hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen

WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN

 

 

AANTEKENINGEN

 

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

 

a. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 25;

 

b. papier en karton, gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd of bekleed (bij voorbeeld papier en karton met een laag micapoeder of grafiet, asfaltpapier en asfaltkarton), bedoeld bij post 48.10 of 48.11;

 

c. textielstoffen bekleed, geïmpregneerd of bedekt (bij voorbeeld met micapoeder, met bitumen of metasfalt), bedoeld bij de hoofdstukken 56 of 59;

 

d. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71;

 

e. gereedschap en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 82;

 

f. lithografische steen bedoeld bij post 84.42;

 

g. isolatoren voor elektriciteit (post 85.46) en isolerende werkstukken van isolerend materiaal, bedoeld bij post 85.47;

 

h. slijpsteentjes voor tandheelkundige doeleinden (post 90.18);

 

ij. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bij voorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);

 

k. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bij voorbeeld meubelen, lichtarmaturen en verlichtingstoestellen, geprefabriceerde bouwwerken);

 

l. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bij voorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

 

m. artikelen bedoeld bij post 96.02, indien zij zijn samengesteld uit stoffen genoemd in aantekening 2, onder b, op hoofdstuk 96, artikelen bedoeld bij post 96.06 (bij voorbeeld knopen), post 96.09 (bij voorbeeld griffels) of post 96.10 (bij voorbeeld schrijf- en tekenleien), of bij post 9620 (statieven met één, twee of drie poten en dergelijke artikelen);

 

n. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bij voorbeeld kunstvoorwerpen).

 

2. Als 'steen' in de zin van post 68.02 wordt niet alleen aangemerkt het materiaal bedoeld bij de posten 25.15 en 25.16, doch ook alle andere natuursteen (bij voorbeeld kwartsiet, vuursteen, dolomiet, speksteen) die als steen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf bewerkt is, andere dan leisteen.