Hoofdstuk 70

Glas en glaswerk

AANTEKENINGEN

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. artikelen bedoeld bij post 32.07 (bij voorbeeld verglaasbare samenstellingen, glasfritten, ander glas in de vorm van poeder, van korrels, van schilfers of van vlokken);

b. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71 (bij voorbeeld fancybijouterieën);

c. optische vezelkabels bedoeld bij post 85.44, alsmede isolatoren voor elektriciteit (post 85.46) en isolerende werkstukken van isolerend materiaal, bedoeld bij post 85.47;

d. optische vezels, optisch bewerkte optische elementen, injectiespuiten, kunstogen, thermometers, barometers, aërometers, densimeters en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90;

e. verlichtingstoestellen, lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede delen daarvan, bedoeld bij post 94.05;

f. speelgoed, spellen, sportartikelen, kerstboomversieringen en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95, andere dan ogen zonder mechaniek voor poppen of voor andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;

g. knopen, vaporisators, thermosflessen en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96.

2. Voor de toepassing van de posten 70.03, 70.04 en 70.05:

a. wordt glas dat vóór het gloeien bewerkingen heeft ondergaan niet als 'bewerkt' aangemerkt;

b. is het op maat snijden niet van invloed op de indeling van glas in platen;

c. wordt onder 'absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag' verstaan een microscopisch dunne laag van metaal of van een chemische verbinding (zoals metaaloxyden) die bij voorbeeld infrarood licht absorbeert of de reflecterende eigenschappen van het glas verbetert, waarbij de doorzichtigheid of de doorschijnendheid in zekere mate behouden blijft, of die verhindert dat het glasoppervlak licht weerkaatst.

3. De producten bedoeld bij post 70.06 blijven onder die post ingedeeld ook indien zij het karakter van glaswerk vertonen.

4. Voor de toepassing van post 70.19 wordt als 'glaswol' aangemerkt:

a. wol van minerale oorsprong met een gehalte aan siliciumdioxyde (SiO2) van 60 of meer gewichtspercenten;

b. wol van minerale oorsprong met een gehalte aan siliciumdioxyde (SiO2) van minder dan 60 gewichtspercenten, doch met een gehalte aan alkalimetaaloxyden (K2O of Na2O) van meer dan 5 gewichtspercenten of met een gehalte aan boorzuuranhydride (B2O3) van meer dan 2 gewichtspercenten.

Wol van minerale oorsprong waarvan de samenstelling niet in overstemming is met de vorenstaande criteria, valt onder post 68.06.

5. In de nomenclatuur wordt als 'glas' eveneens aangemerkt : gesmolten kwarts en ander gesmolten siliciumdioxyde.

AANVULLENDE AANTEKENING

1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 70.13.22, 70.13.33, 70.13.41 en 70.13.91 wordt als 'kristal' uitsluitend aan­gemerkt, glas dat 24 of meer gewichtspercenten loodmonoxide (PbO) bevat.