Hoofdstuk 70

Glas en glaswerk

 

AANTEKENINGEN

 

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

 

 

a) artikelen bedoeld bij post 3207 (bij voorbeeld verglaasbare samenstellingen, glasfritten, ander glas in de vorm van poeder, van korrels, van schilfers of van vlokken);

b) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71 (bij voorbeeld fancybijouterieën);

c) optische vezelkabels bedoeld bij post 8544, alsmede isolatoren voor elektriciteit (post 8546) en isolerende werkstukken van isolerend materiaal, bedoeld bij post 8547;

d) voorruiten, achterruiten en andere ruiten, omlijst, voor voertuigen bedoeld bij de hoofdstukken 86 tot en met 88;

e) voorruiten, achterruiten en andere ruiten, al dan niet omlijst, voorzien van verwarmingselementen of andere elektrische of elektronische voorzieningen, voor voertuigen bedoeld bij de hoofdstukken 86 tot en met 88;

f) optische vezels, optisch bewerkte optische elementen, injectiespuiten, kunstogen, thermometers, barometers, areometers, densimeters en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 90;

g) lichtarmaturen en verlichtingstoestellen, lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede delen daarvan, bedoeld bij post 9405;

h) speelgoed, spellen, sportartikelen, kerstboomversieringen en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95, andere dan ogen zonder mechaniek voor poppen of voor andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;

ij) knopen, vaporisators, thermosflessen en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 96.

 

 

 

2. Voor de toepassing van de posten 7003, 7004 en 7005:

a) wordt glas dat vóór het gloeien bewerkingen heeft ondergaan niet als ‘‘bewerkt'' aangemerkt;

b) is het op maat snijden niet van invloed op de indeling van glas in platen;

c) wordt onder ''absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag'' verstaan een microscopisch dunne laag van metaal of van een chemische verbinding (zoals metaaloxiden) die bij voorbeeld infrarood licht absorbeert of de reflecterende eigenschappen van het glas verbetert, waarbij de doorzichtigheid of de doorschijnendheid in zekere mate behouden blijft, of die verhindert dat het glasoppervlak licht weerkaatst.

 

 

3. De producten bedoeld bij post 70.06 blijven onder die post ingedeeld ook indien zij het karakter van glaswerk vertonen.

4. Voor de toepassing van post 7019 wordt als ‘‘glaswol'' aangemerkt:

a) wol van minerale oorsprong met een gehalte aan siliciumdioxide (SiO2) van 60 of meer gewichtspercenten;

b) wol van minerale oorsprong met een gehalte aan siliciumdioxide (SiO2) van minder dan 60 gewichtspercenten, doch met een gehalte aan alkalimetaaloxiden (K2O of Na2O) of van meer dan 5 gewichtspercenten of met een gehalte aan boorzuuranhydride (B2O3) van meer dan 2 gewichtspercenten.

Wol van minerale oorsprong waarvan de samenstelling niet in overeenstemming is met de vorenstaande criteria, valt onder post 6806.

 

 

5. In de nomenclatuur wordt als 'glas' eveneens aangemerkt : gesmolten kwarts en ander gesmolten siliciumdioxyde.

 

 

AANVULLENDE AANTEKENING

Voor de toepassing van de onderverdelingen 7013 22, 7013 33, 7013 41 en 7013 91 wordt als ‘‘kristal'' uitsluitend aangemerkt, glas dat 24 of meer gewichtspercenten loodmonoxide (PbO) bevat.