Hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen; edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieen; munten

1
Toelichting IDR

Dit hoofdstuk omvat:

1. onder posten 71.01 tot en met 71.04, echte of gekweekte parels, diamant, andere natuurlijke, synthetische en gereconstrueerde edelstenen en halfedelstenen, onbewerkt of bewerkt, doch niet gevat en niet gezet; onder post 71.05 bepaalde afvallen die tijdens de bewerking van deze stenen zijn ontstaan;

2. onder posten 71.06 tot en met 71.11, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm, die dus nog geen eigenlijke werken zijn als bedoeld in onderdeel III van dit hoofdstuk en onder post 71.12 resten en afvallen, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen, alsmede resten en afvallen die edele metalen of verbindingen daarvan bevatten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen;

3. onder posten 71.13 tot en met 71.16, werken die geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld uit echte of gekweekte parels, uit diamant of andere natuurlijke synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, uit edele metalen of uit metalen geplateerd met edele metalen en in het bijzonder bijouterieën, juwelen en edelsmidswerk (zie de toelichtingen IDR op de posten 71.13 en 71.14), met uitzondering echter van:

a. de artikelen bedoeld bij Aantekening 3 IDR op dit hoofdstuk;

b. andere artikelen dan die bedoeld onder a hiervoor, met eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen (initialen, mono- grammen, beslagringen, randen, enz.), voor zover deze artikelen niet met echte of gekweekte parels, diamant of andere natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen zijn samengesteld.

Messen, pennenmessen, voorsnijmessen en -vorken, scheermessen en ander messenmakerswerk waarvan het heft vervaardigd is uit een andere stof dan edel metaal of metaal geplateerd met edel metaal, blijven derhalve ingedeeld onder hoofdstuk 82, ook indien zij voorzien zijn van initialen, monogrammen, beslag en dergelijke garneringen van evenbedoelde metalen. Indien deze artikelen zijn voorzien van een heft van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal, worden zij echter onder dit hoofdstuk ingedeeld.

Evenmin wordt de indeling van schalen, vazen en tafelgerei van porselein of van glas (hoofdstukken 69 of 70) beïnvloed door de aanwezigheid van een rand van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal.

Van deze groep zijn eveneens uitgezonderd artikelen van onedel metaal of van andere stoffen, die zijn geplatineerd, verguld of verzilverd (echter niet indien zij geplateerd zijn met edele metalen);

4. onder post 71.17, fancybijouterieën in de zin van Aantekening 11 IDR op dit hoofdstuk (zie in dit verband de desbetreffende toelichting IDR op deze post), met uitzondering echter van de artikelen bedoeld bij Aantekening 3 IDR op dit hoofdstuk;

5. onder post 71.18, munten, met uitzondering echter van munten voor verzamelingen (post 97.05). Algemene opmerkingen.

1. Aantekeningen IDR

1 (4).

Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 1, onder a, op afdeling VI en van de navolgende uitzonderingen, worden onder dit hoofdstuk ingedeeld, alle artikelen die geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld:

a. uit echte of gekweekte parels of uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen; of

b. uit edele metalen of uit metalen geplateerd met edele metalen.

1 t/m 3
Gereserveerd
4
Jurisprudentie

Bepaalde holle microbolletjes moeten onder meer met toepassing van Aantekening 1 b IDR op hoofdstuk 71, onder post 71.15 worden ingedeeld. Zie tarifering IDR 7115.90/1 op post 71.15 in aant. 4 op die post.

2.

2 (4).

A. De posten 71.13, 71.14 en 71.15 omvatten geen artikelen met eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen (zoals initialen, monogrammen, beslagringen en randen); aantekening 1, onder b, hiervoor heeft geen betrekking op de evenbedoelde goederen.
B. Post 71.16 is alleen van toepassing op artikelen zonder delen van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen en op artikelen, die enkel voorzien zijn van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen.

1 t/m 3
Gereserveerd
4
Jurisprudentie

Bepaalde holle microbolletjes moeten onder meer met toepassing van Aantekening 2 A IDR op hoofdstuk 71, onder post 71.15 worden ingedeeld. Zie tarifering IDR 7115.90/1 op post 71.15 in aant. 4 op die post.

3.

3 (1).

Dit hoofdstuk omvat niet:

a. amalgamen van edele metalen en edele metalen in colloïdale toestand (post 28.43);

b. steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik, producten voor tandvulling en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 30;

c. producten bedoeld bij hoofdstuk 32 (bijvoorbeeld vloeibare glansmiddelen);

d. katalysatoren op een drager (post 38.15);

e. artikelen bedoeld bij de posten 42.02 en 42.03, aangeduid in aantekening 3, onder B, op hoofdstuk 42;

f. artikelen bedoeld bij de posten 43.03 en 43.04;

g. producten bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en artikelen daarvan);

h. schoeisel, hoofddeksels en andere artikelen, bedoeld bij de hoofdstukken 64 en 65;

ij. paraplu’s, wandelstokken en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 66;

k. artikelen bezet met poeder van natuurlijke of synthetische edelstenen of halfedelstenen, bedoeld bij de posten 68.04 en 68.05 (schuur-, slijp-, polijst- en wetmaterieel) en bij hoofdstuk 82 (gereedschap); gereedschap en artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 82, waarvan het werkzaam gedeelte bestaat uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen; machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, alsmede delen daarvan, bedoeld bij afdeling XVI. Artikelen en delen daarvan, die geheel bestaan uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, blijven evenwel ingedeeld onder dit hoofdstuk, met uitzondering van niet-gemonteerde, bewerkte saffieren en diamanten voor weergavekoppen (post 85.22);

l. artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 90, 91 en 92 (wetenschappelijke instrumenten, uurwerken en muziekinstrumenten);

m. wapens en delen daarvan (hoofdstuk 93)

n. artikelen bedoeld bij aantekening 2 op hoofdstuk 95;

o. artikelen die krachtens aantekening 4 op hoofdstuk 96 onder dat hoofdstuk worden ingedeeld;

p. originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk (post 97.03), voorwerpen voor verzamelingen (post 97.05) en antiquiteiten van meer dan 100 jaar oud (post 97.06). Echte en gekweekte parels en edelstenen of halfedelstenen blijven echter steeds onder dit hoofdstuk ingedeeld.

1
Toelichting IDR

Van dit hoofdstuk zijn eveneens uitgezonderd:

a. edele metalen in colloïdale toestand en amalgamen van edele metalen (post 28.43);

b. radioactieve isotopen (bijvoorbeeld iridium 192) en edele metalen in de vorm van naalden, draad, bladen, enz., die radioactieve isotopen bevatten (post 28.44);

c. legeringen die speciaal zijn samengesteld om als tandvulling te dienen (post 30.06). Algemene opmerkingen.

4.

4 (1).

A. Als 'edele metalen' worden aangemerkt: zilver, goud en platina.

B. Als 'platina' worden aangemerkt: platina, iridium, osmium, palladium, rhodium en ruthenium.

C. Als 'natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen' worden niet aangemerkt, de stoffen bedoeld bij aantekening 2, onder b, op hoofdstuk 96.

1
Toelichting IDR

Overeenkomstig Aantekening 4 IDR op dit hoofdstuk worden als edele metalen aangemerkt: zilver, goud, platina. Als platina worden eveneens aangemerkt: iridium, osmium, palladium, rhodium en ruthenium. Algemene opmerkingen.

5.

5 (1).

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden aangemerkt als ‘legeringen van edele metalen’, de legeringen (gesinterde mengsels van edele metalen en intermetallische verbindingen daaronder begrepen) die 2 of meer gewichtspercenten van een van de edele metalen bevatten. Die legeringen worden ingedeeld als volgt:

a. als 'platinalegeringen', de legeringen die 2 of meer gewichtspercenten platina bevatten;

b. als 'goudlegeringen', de legeringen die 2 of meer gewichtspercenten goud, doch geen of minder dan 2 gewichtspercenten platina bevatten;

c. als 'zilverlegeringen', andere legeringen die 2 of meer gewichtspercenten zilver bevatten.

1
Toelichting IDR

Op grond van Aantekening 5 IDR op dit hoofdstuk worden legeringen (andere dan de amalgamen bedoeld bij post 28.43) die een of meer van deze metalen bevatten, aangemerkt als:

A. platina, indien zij 2 gewichtspercenten of meer platina bevatten;

B. goud, indien zij 2 gewichtspercenten of meer goud, doch geen of minder dan 2 gewichtspercenten platina bevatten;

C. zilver, indien zij 2 gewichtspercenten of meer zilver, doch geen of minder dan 2 gewichtspercenten platina en geen of minder dan 2 gewichtspercenten goud bevatten;

D. onedele metalen van afdeling XV, indien zij minder dan 2 gewichtspercenten platina, minder dan 2 gewichtspercenten goud en minder dan 2 gewichtspercenten zilver bevatten. Algemene opmerkingen.

6.

6  (1).

Indien in de nomenclatuur een edel metaal of edele metalen met name worden genoemd, is die benaming, voor zover niet anders is bepaald, mede van toepassing op de legeringen, die op grond van aantekening 5 hiervoor aangemerkt worden als legeringen van edele metalen. De uitdrukkingen ‘edel metaal’ en ‘edele metalen’ zijn niet van toepassing op de goederen omschreven in aantekening 7, noch op geplatineerde, vergulde of verzilverde onedele metalen of andere stoffen.

1
Toelichting IDR

Indien een edel metaal met name wordt genoemd, is die benaming, op grond van Aantekening 6 IDR op dit hoofdstuk en voor zover niet anders is bepaald, mede van toepassing op de legeringen daarvan, zoals deze onder A, B en C van de toelichting IDR (algemene opmerkingen), opgenomen in Aantekening 5 IDR op dit hoofdstuk, zijn omschreven, maar niet op metalen geplateerd met edele metalen noch op geplatineerde, vergulde of verzilverde onedele metalen. Algemene opmerkingen.

7.

7  (1).

In de nomenclatuur worden als ‘metalen geplateerd met edele metalen’ aangemerkt, artikelen van metaal waarvan een of meer vlakken, door solderen, lassen, warm walsen of op dergelijke mechanische wijze met edele metalen zijn bedekt. Voor zover niet anders is bepaald worden artikelen van onedel metaal met inlegwerk van edele metalen aangemerkt als geplateerd.

1
Toelichting IDR

Op grond van Aantekening 7 IDR worden als metalen geplateerd met edele metalen aangemerkt, artikelen van metaal waarvan een of meer vlakken door solderen, lassen, warm walsen of op dergelijke mechanische wijze met edele metalen zijn bedekt, ongeacht de dikte van de aangebrachte laag edel metaal.

Geplateerd metaal wordt in de regel vervaardigd door een of beide vlakken van het basismetaal met een blad edel metaal van verschillende dikte te bedekken en het geheel daarna warm te walsen.

Geplateerd draad wordt ook wel verkregen door een kern van onedel metaal in een buisje van edel metaal te schuiven, waarna beide metalen door verhitting worden aaneengehecht en vervolgens worden getrokken.

Artikelen van onedel metaal met inlegwerk van edele metalen worden aangemerkt als geplateerd. Zulks geldt onder meer voor banden van koper, met inlegwerk van zilver, voor de elektrotechnische industrie, en vooral voor de zogenaamde toledo- of gedamasceerde sieraden, zijnde sieraden van staal met inlegwerk van goud. Laatstgenoemd inlegwerk wordt verkregen door inhameren van gouden draden of strippen in uitsparingen in het staal.

Met edel metaal geplateerd metaal bedoeld bij dit hoofdstuk, mag niet verward worden onedel metaal dat op andere wijze bekleed is met edel metaal (bijvoorbeeld door elektrolyse, opdampen van edele metalen, spuiten (schooperen), onderdompeling in een oplossing van een zout van edele metalen). De op deze wijze beklede onedele metalen blijven ongeacht de dikte van de laag edel

metaal, ingedeeld onder de op onedele metalen betrekking hebbende hoofdstukken. Algemene opmerkingen.

8.

8.

Behoudens het bepaalde in aantekening 1, onder A, op afdeling VI, moeten producten die beantwoorden aan de omschrijving van post 71.12 worden ingedeeld onder die post en niet onder een andere post van de nomenclatuur.

9.

9.

Als 'bijouterieën en juwelen', in de zin van post 71.13, worden aangemerkt:

a. kleine voorwerpen bestemd om te worden gebezigd als sieraad (bijvoorbeeld ringen, armbanden, halssnoeren, broches, oorringen, horlogekettingen, hangers, dasspelden, manchetknopen, knopen voor frontjes, medailles en insignes voor godsdienstig of voor enig ander gebruik);

b. artikelen voor persoonlijk gebruik bestemd om op het lichaam of op de kleding te worden gedragen, alsmede artikelen die gewoonlijk in de zak of in de handtas worden gedragen (bijvoorbeeld sigaren- en sigarettenkokers, tabaksdozen, bonbondozen en poederdozen, maliëntasjes, rozenkransen).

De artikelen kunnen zijn samengesteld met echte, gekweekte of onechte parels, met natuurlijke, synthetische, gereconstrueerde of onechte edelstenen of halfedelstenen, dan wel met schildpad, met paarlemoer, met ivoor, met natuurlijk of samengekit barnsteen, met git of met koraal.

10.

10.

Als ‘edelsmidswerk’, in de zin van post 71.14, wordt aangemerkt, tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, rookstellen, voorwerpen voor binnenhuisversiering en voorwerpen voor de uitoefening van erediensten.

11.

11 (3).

Als ‘fancybijouterieën’, in de zin van post 71.17, worden aangemerkt, de artikelen omschreven in aantekening 9, onder a (met uitzondering van knopen en andere artikelen bedoeld bij post 96.06 en van sierkammen, haarklemmetjes en dergelijke artikelen, alsmede haarspelden, bedoeld bij post 96.15) en die niet zijn samengesteld met echte of gekweekte parels, met natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen en evenmin – tenzij het eenvoudig toebehoren of eenvoudige garnering betreft – met edele metalen of met metalen geplateerd met edele metalen.

1-2
Gereserveerd
3
EG-verordening

Een artikel in de vorm van een medaille van onedel metaal, niet geplatineerd met edel metaal, in verschillende vormen (rond, rechthoekig, onregelmatig enz.) en maten (gewoonlijk met een diameter van 35 tot 70 mm), moet onder meer met toepassing van Aantekening 11 IDR op hoofdstuk 71 onder post 71.17 worden ingedeeld. Zie Verordening (EU) 2020/1279 in aant. 3 op post 71.17.

1. Aanvullende aantekeningen IDR

1.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 en 7110.41 worden aangemerkt als ‘poeder’ en ‘in poedervorm’ producten die voor ten minste 90 gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van 0,5 mm gaan.

2.

2.

Niettegenstaande het bepaalde in aantekening 4, onder B, op dit hoofdstuk, worden, voor de toepassing van de onderverdelingen 7110.11 en 7110.19, niet als ‘platina’ aangemerkt: iridium, osmium, palladium, rhodium en ruthenium.

3.

3.

In de onderverdelingen van post 71.10 dient elke legering te worden ingedeeld als het metaal (platina, palladium, rhodium, iridium, osmium of ruthenium) dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt.

Bijlage

 

BIJLAGE

 

Lijst van edelstenen en halfedelstenen bedoeld bij post 71.03

 

Ambligoniet

ambligoniet

montebrasiet

Amfibool (groep)

 

- Actinoliet

actinoliet

nefriet

jade

- Rhodoniet

rhodoniet

- Tremoliet

tremoliet

Andalusiet

andalusiet

chiastoliet, kruissteen

Apatiet

apatiet (alle kleuren)

Aragoniet

aragoniet

Axiniet

axiniet

Azuriet

azuriet

chessyliet

azuriet-malachiet

Benitoiet

benitoiet

Beryl

smaragd

aquamarijn

gosheniet

geel beryl

morganiet (roze beryl)

heliodoor (goud beryl)

Berylloniet

berylloniet

Brazilianiet

brazilianiet

Calciet

calciet

Cassiteriet

cassiteriet

Cerussiet

cerussiet

Chrysoberyl

chrysoberyl

kattenoog

cymofaan

alexandriet

kattenoogalexandriet

Chrysocolla

chrysocolla, koperkiezel

Cordieriet

cordieriet

dichroiet

ioliet

Danburiet

danburiet

Datoliet

datoliet

Distheen (zie Kyaniet)

 

Dumortieriet

dumortieriet

Epidoot

epidoot

Euklaas

euklaas

Fluoriet

fluoriet

Granaat (groep)

 

- Almandien

granaat

almandien

- Andradiet

granaat

andradiet

melaniet

demantoiet

- Grossulaar

granaat

grossulaar

hessoniet

- Pyroop

granaat

pyroop

- Spessartien

granaat

spessartien

- Uwarowiet

granaat

uwarowiet

Hematiet

hematiet

Idocraas

idocraas

vesuviaan

californiet

Jadeiet

jadeiet, jade

chloromelaniet

Kornerupien

kornerupien

Korund

robijn

sterrobijn

saffier

kattenoogsaffier

saffier of korund met kleuraanduiding

padparadscha

zwarte stersaffier, enz.

Kwarts

kwartskattenoog

kwartstijgeroog

kwartsvalkenoog

blauwe kwarts

roze kwarts

amethyst

aventurijn

aventurijnkwarts

prasem

groene kwarts

jaspis

kiezeljaspis

meerkleurige jaspis

porseleinjaspis

heliotroop

bloedjaspis

chrysopraas

cornalijn

calcedoon

agaat

onyx

sardonyx

nicool

mosagaat

dendriet agaat

geaderde agaat

Kyaniet

kyaniet, distheen

Lazuliet

lazuliet

Lazuriet

lazuriet

lapis-lazuli

lapis

Malachiet

malachiet

malachiet-azuriet

Moldaviet (meteoorglas)

moldaviet

tektiet

Obsidiaan (rotsglas)

obsidiaan

Olivien

peridoot

olivien

Opaal

opaal

vuuropaal

prasopaal

zwarte opaal

wateropaal

melkopaal

hyaliet

opaalmatrix

Prehniet

prehniet

Pyriet

pyriet (markasiet)

Pyrofylliet

pyrofylliet

Pyroxeen (groep)

 

- Diopsiet

diopsiet

sterdiopsiet

- Enstatiet-Hyperstheen

enstatiet-hyperstheen

Rhodochrosiet

rhodochrosiet

diagoliet

Scapoliet

scapoliet

Serpentijn

boweniet

serpentijn

antiekgroen

williamsiet

Sfaleriet

sfaleriet

Sinhaliet

sinhaliet

Smithsoniet

smithsoniet

bonamiet

Sodaliet

sodaliet

Spinel

spinel (alle kleuren)

pleonast

zwarte spinel

Spodumeen

spodumeen (alle kleuren)

kunziet

hiddeniet

Titaniet

steen titaniet

Toermalijn

toermalijn

rubelliet

indigoliet

achroiet

draviet

Topaas

topaas (alle kleuren)

Turkoois

turkoois

turkoois matrix

Varisciet

varisciet

utaliet

Veldspaat (groep)

 

- Albiet

maw-sit-sit

albiet-jadiet

- Labradoriet

labradoriet

spektroliet

- Microklien

amazoniet

- Oligoklaas

aventurijnveldspaat

zonnesteen

- Orthoklaas

maansteen

andulaar

orthoklaas (geel)

Vesuviaan (zie Idocraas)

 

Zirkoon

zirkoon (alle kleuren)

Zoisiet

zoisiet (alle kleuren)

tanzaniet

thuliet

 

 

 


1. Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 1, onder a) op afdeling VI en van de navolgende uitzonderingen,worden onder dit hoofdstuk ingedeeld, alle artikelen die geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld:

a. uit echte of gekweekte parels of uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen; of

b. uit edele metalen of uit metalen geplateerd met edele metalen.

2. A. De posten 71.13, 71.14 en 71.15 omvatten geen artikelen met eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen (zoals initialen, monogrammen, beslagringen en randen); aantekening 1,onder b) hiervoor heeft geen betrekking op de evenbedoelde goederen.

B. Post 71.16 is alleen van toepassing op artikelen zonder delen van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen en op artikelen, die enkel voorzien zijn van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen.

3. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. amalgamen van edele metalen en edele metalen in colloïdale toestand (post 28.43);

b. steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik, producten voor tandvulling en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 30;

c. producten bedoeld bij hoofdstuk 32 (bijvoorbeeld vloeibare glansmiddelen);

d. katalysatoren op een drager (post 38.15);

e. artikelen bedoeld bij de posten 42.02 en 42.03, aangeduid in aantekening 3, onder B, op hoofdstuk 42;

f. artikelen bedoeld bij posten 43.03 en 43.04;

g. producten bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en artikelen daarvan);

h. schoeisel, hoofddeksels en andere artikelen, bedoeld bij de hoofdstukken 64 en 65;

ij. paraplu's, wandelstokken en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 66;

k. artikelen bezet met poeder van natuurlijke of synthetische edelstenen of halfedelstenen, bedoeld bij de posten 68.04 en 68.05 (schuur-, slijp-, polijst- en wetmaterieel) en bij hoofdstuk 82 (gereedschap); gereedschap en artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 82, waarvan het werkzaam gedeelte bestaat uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen; machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, alsmede delen daarvan, bedoeld bij afdeling XVI. Artikelen en delen daarvan, die geheel bestaan uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, blijven evenwel ingedeeld onder dit hoofdstuk, met uitzondering van niet-gemonteerde, bewerkte saffieren en diamanten voor weergavekoppen (post 85.22);

l. artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 90, 91 en 92 (wetenschappelijke instrumenten, uurwerken en muziekinstrumenten);

m. wapens en delen daarvan (hoofdstuk 93);

n. artikelen bedoeld bij aantekening 2 op hoofdstuk 95;

o. artikelen die krachtens aantekening 4 op hoofdstuk 96 onder dat hoofdstuk worden ingedeeld;

p. originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk (post 97.03), voorwerpen voor verzamelingen (post 97.05) en antiquiteiten van meer dan 100 jaar oud (post 97.06). Echte en gekweekte parels en edelstenen of halfedelstenen blijven echter steeds onder dit hoofdstuk ingedeeld.

4. A. Als 'edele metalen' worden aangemerkt: zilver, goud en platina.

B. Als 'platina' worden aangemerkt: platina, iridium, osmium, palladium, rhodium en ruthenium.

C. Als 'natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen' worden niet aangemerkt, de stoffen bedoeld bij aantekening 2, onder b) op hoofdstuk 96.

5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden aangemerkt als 'legeringen van edele metalen', de legeringen (gesinterde mengsels van edele metalen en intermetallische verbindingen daaronder begrepen) die 2 of meer gewichtspercenten van een van de edele metalen bevatten. Die legeringen worden ingedeeld als volgt:

a. als 'platinalegeringen', de legeringen die 2 of meer gewichtspercenten platina bevatten;

b. als 'goudlegeringen', de legeringen die 2 of meer gewichtspercenten goud, doch geen of minder dan 2 gewichtspercenten platina bevatten;

c. als 'zilverlegeringen', andere legeringen die 2 of meer gewichtspercenten zilver bevatten.

6. Indien in de nomenclatuur een edel metaal of edele metalen met name worden genoemd, is die benaming, voor zover er niets anders is bepaald, mede van toepassing op de legeringen, die op grond van aantekening 5 hiervoor aangemerkt worden als legeringen van edele metalen. De uitdrukking 'edel metaal' en 'edele metalen' zijn niet van toepassing op de goederen omschreven in aantekening 7, noch op geplatineerde, vergulde of verzilverde onedele metalen of andere stoffen.

7. In de nomenclatuur worden als 'metalen geplateerd met edele metalen' aangemerkt, artikelen van metaal waarvan één of meer vlakken, door solderen, lassen, warm walsen of op dergelijke mechanische wijze met edele metalen zijn bedekt. Voor zover niets anders is bepaald worden artikelen van onedel metaal met inlegwerk van edele metalen aangemerkt als geplateerd.

8. Behoudens het bepaalde in aantekening 1, onder a), op afdeling VI, moeten producten die beantwoorden aan de omschrijving van post 71.12 worden ingedeeld onder die post en niet onder een andere post van de nomenclatuur.

9. Als 'bijouterieën en juwelen' in de zin van post 71.13 worden aangemerkt:

a. kleine voorwerpen bestemd om te worden gebezigd als sieraad (bijvoorbeeld ringen, armbanden, halssnoeren, broches, oorringen, horlogekettingen, hangers, dasspelden, manchetknopen, knopen voor frontjes, medailles en insignes voor godsdienstig of voor enig ander gebruik);

b. artikelen voor persoonlijk gebruik bestemd om op het lichaam of op de kleding te worden gedragen, alsmede artikelen die gewoonlijk in de zak of in de handtas worden gedragen (bijvoorbeeld sigaren- en sigarettenkokers, tabaksdozen, bonbondozen en poederdozen, maliëntasjes, rozenkransen).

De artikelen kunnen zijn samengesteld met echte, gekweekte of onechte parels, met natuurlijke, synthetische, gereconstrueerde of onechte edelstenen of halfedelstenen, dan wel met schildpad, met paarlemoer, met ivoor, met natuurlijk of samengekit barnsteen, met git of met koraal.

10. Als 'edelsmidswerk', in de zin van post 71.14 wordt aangemerkt, tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, rookstellen, voorwerpen voor binnenhuisversiering en voorwerpen voor de uitoefening van erediensten.

11. Als 'fancybijouterieën', in de zin van post 71.17, worden aangemerkt, de artikelen omschreven in aantekening 9, onder a) (met uitzondering van knopen en andere artikelen bedoeld bij post 96.06 en van sierkammen, haarklemmetjes en dergelijke artikelen, alsmede haarspelden, bedoeld bij post 96.15) en die niet zijn samengesteld met echte of gekweekte parels, met natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen en evenmin - tenzij het eenvoudig toebehoren of eenvoudige garnering betreft - met edele metalen of met metalen geplateerd met edele metalen.

AANVULLENDE AANTEKENINGEN

1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 71.06.10, 71.08.11, 71.10.11, 71.10.21, 71.10.31 en 71.10.41 worden aangemerkt als 'poeder' en 'in poedervorm' producten die voor ten minste 90 gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van 0,5 mm gaan.

2. Niettegenstaande het bepaalde in aantekening 4 onder B., op dit hoofdstuk worden voor de toepassing van de onderverdelingen 71.10.11 en 71.10.19 niet als 'platina' aangemerkt: iridium, osmium, palladium, rhodium en ruthenium.

3. In de onderverdelingen van post 71.10 dient elk legering te worden ingedeeld als het metaal (platina, palladium, rhodium, iridium, osmium of ruthenium) dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt.