Hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen; edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten

1. Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 1, onder a) op afdeling VI en van de navolgende uitzonderingen,worden onder dit hoofdstuk ingedeeld, alle artikelen die geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld:

a. uit echte of gekweekte parels of uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen; of

b. uit edele metalen of uit metalen geplateerd met edele metalen.

2. A. De posten 71.13, 71.14 en 71.15 omvatten geen artikelen met eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen (zoals initialen, monogrammen, beslagringen en randen); aantekening 1,onder b) hiervoor heeft geen betrekking op de evenbedoelde goederen.

B. Post 71.16 is alleen van toepassing op artikelen zonder delen van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen en op artikelen, die enkel voorzien zijn van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen.

3. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. amalgamen van edele metalen en edele metalen in colloïdale toestand (post 28.43);

b. steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik, producten voor tandvulling en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 30;

c. producten bedoeld bij hoofdstuk 32 (bijvoorbeeld vloeibare glansmiddelen);

d. katalysatoren op een drager (post 38.15);

e. artikelen bedoeld bij de posten 42.02 en 42.03, aangeduid in aantekening 3, onder B, op hoofdstuk 42;

f. artikelen bedoeld bij posten 43.03 en 43.04;

g. producten bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en artikelen daarvan);

h. schoeisel, hoofddeksels en andere artikelen, bedoeld bij de hoofdstukken 64 en 65;

ij. paraplu's, wandelstokken en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 66;

k. artikelen bezet met poeder van natuurlijke of synthetische edelstenen of halfedelstenen, bedoeld bij de posten 68.04 en 68.05 (schuur-, slijp-, polijst- en wetmaterieel) en bij hoofdstuk 82 (gereedschap); gereedschap en artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 82, waarvan het werkzaam gedeelte bestaat uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen; machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, alsmede delen daarvan, bedoeld bij afdeling XVI. Artikelen en delen daarvan, die geheel bestaan uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, blijven evenwel ingedeeld onder dit hoofdstuk, met uitzondering van niet-gemonteerde, bewerkte saffieren en diamanten voor weergavekoppen (post 85.22);

l. artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 90, 91 en 92 (wetenschappelijke instrumenten, uurwerken en muziekinstrumenten);

m. wapens en delen daarvan (hoofdstuk 93);

n. artikelen bedoeld bij aantekening 2 op hoofdstuk 95;

o. artikelen die krachtens aantekening 4 op hoofdstuk 96 onder dat hoofdstuk worden ingedeeld;

p. originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk (post 97.03), voorwerpen voor verzamelingen (post 97.05) en antiquiteiten van meer dan 100 jaar oud (post 97.06). Echte en gekweekte parels en edelstenen of halfedelstenen blijven echter steeds onder dit hoofdstuk ingedeeld.

4. A. Als 'edele metalen' worden aangemerkt: zilver, goud en platina.

B. Als 'platina' worden aangemerkt: platina, iridium, osmium, palladium, rhodium en ruthenium.

C. Als 'natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen' worden niet aangemerkt, de stoffen bedoeld bij aantekening 2, onder b) op hoofdstuk 96.

5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden aangemerkt als 'legeringen van edele metalen', de legeringen (gesinterde mengsels van edele metalen en intermetallische verbindingen daaronder begrepen) die 2 of meer gewichtspercenten van een van de edele metalen bevatten. Die legeringen worden ingedeeld als volgt:

a. als 'platinalegeringen', de legeringen die 2 of meer gewichtspercenten platina bevatten;

b. als 'goudlegeringen', de legeringen die 2 of meer gewichtspercenten goud, doch geen of minder dan 2 gewichtspercenten platina bevatten;

c. als 'zilverlegeringen', andere legeringen die 2 of meer gewichtspercenten zilver bevatten.

6. Indien in de nomenclatuur een edel metaal of edele metalen met name worden genoemd, is die benaming, voor zover er niets anders is bepaald, mede van toepassing op de legeringen, die op grond van aantekening 5 hiervoor aangemerkt worden als legeringen van edele metalen. De uitdrukking 'edel metaal' en 'edele metalen' zijn niet van toepassing op de goederen omschreven in aantekening 7, noch op geplatineerde, vergulde of verzilverde onedele metalen of andere stoffen.

7. In de nomenclatuur worden als 'metalen geplateerd met edele metalen' aangemerkt, artikelen van metaal waarvan één of meer vlakken, door solderen, lassen, warm walsen of op dergelijke mechanische wijze met edele metalen zijn bedekt. Voor zover niets anders is bepaald worden artikelen van onedel metaal met inlegwerk van edele metalen aangemerkt als geplateerd.

8. Behoudens het bepaalde in aantekening 1, onder a), op afdeling VI, moeten producten die beantwoorden aan de omschrijving van post 71.12 worden ingedeeld onder die post en niet onder een andere post van de nomenclatuur.

9. Als 'bijouterieën en juwelen' in de zin van post 71.13 worden aangemerkt:

a. kleine voorwerpen bestemd om te worden gebezigd als sieraad (bijvoorbeeld ringen, armbanden, halssnoeren, broches, oorringen, horlogekettingen, hangers, dasspelden, manchetknopen, knopen voor frontjes, medailles en insignes voor godsdienstig of voor enig ander gebruik);

b. artikelen voor persoonlijk gebruik bestemd om op het lichaam of op de kleding te worden gedragen, alsmede artikelen die gewoonlijk in de zak of in de handtas worden gedragen (bijvoorbeeld sigaren- en sigarettenkokers, tabaksdozen, bonbondozen en poederdozen, maliëntasjes, rozenkransen).

De artikelen kunnen zijn samengesteld met echte, gekweekte of onechte parels, met natuurlijke, synthetische, gereconstrueerde of onechte edelstenen of halfedelstenen, dan wel met schildpad, met paarlemoer, met ivoor, met natuurlijk of samengekit barnsteen, met git of met koraal.

10. Als 'edelsmidswerk', in de zin van post 71.14 wordt aangemerkt, tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, rookstellen, voorwerpen voor binnenhuisversiering en voorwerpen voor de uitoefening van erediensten.

11. Als 'fancybijouterieën', in de zin van post 71.17, worden aangemerkt, de artikelen omschreven in aantekening 9, onder a) (met uitzondering van knopen en andere artikelen bedoeld bij post 96.06 en van sierkammen, haarklemmetjes en dergelijke artikelen, alsmede haarspelden, bedoeld bij post 96.15) en die niet zijn samengesteld met echte of gekweekte parels, met natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen en evenmin - tenzij het eenvoudig toebehoren of eenvoudige garnering betreft - met edele metalen of met metalen geplateerd met edele metalen.

AANVULLENDE AANTEKENINGEN

1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 71.06.10, 71.08.11, 71.10.11, 71.10.21, 71.10.31 en 71.10.41 worden aangemerkt als 'poeder' en 'in poedervorm' producten die voor ten minste 90 gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van 0,5 mm gaan.

2. Niettegenstaande het bepaalde in aantekening 4 onder B., op dit hoofdstuk worden voor de toepassing van de onderverdelingen 71.10.11 en 71.10.19 niet als 'platina' aangemerkt: iridium, osmium, palladium, rhodium en ruthenium.

3. In de onderverdelingen van post 71.10 dient elk legering te worden ingedeeld als het metaal (platina, palladium, rhodium, iridium, osmium of ruthenium) dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt.