Hoofdstuk 91

Uurwerken

UURWERKEN

AANTEKENINGEN

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. glazen voor horloges, klokken en dergelijke, alsmede gewichten voor klokken (in te delen naar de stof waaruit zij vervaardigd zijn);

b. horlogekettingen (post 71.13 of 71.17);

c. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39) of van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal (in het algemeen post 71.15); veren voor uurwerken (onrustveren daaronder begrepen) behoren echter tot post 91.14;

d. kogels voor kogellagers (post 73.26 of 84.82);

e. artikelen bedoeld bij post 84.12 die gemaakt zijn om zonder echappement te lopen;

f. kogellagers (post 84.82);

g. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 85, nog niet onderling of met andere elementen samengebouwd tot uurwerken of tot delen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor uurwerken (hoofdstuk 85).

2. Post 91.01 omvat uitsluitend horloges waarvan de kast geheel uit edel metaal of uit metaal geplateerd met edel metaal bestaat, of uit genoemde materialen gecombineerd met echte of gekweekte parels, of met natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, bedoeld bij de posten 71.01 tot en met 71.04. Horloges met een kast van onedel metaal met inlegwerk van edel metaal worden ingedeeld onder post 91.02.

3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als 'horloge-uurwerken' aangemerkt, uurwerken die worden geregeld door een van een spiraalveer voorziene onrust, een kwartskristal of een ander systeem voor tijdsdeelbepaling, met een aanwijsplaat of met een systeem waarop een mechanische aanwijzing kan worden aangesloten. De dikte van deze uurwerken mag niet meer dan 12 mm bedragen en de breedte, de lengte of de diameter niet meer dan 50 mm.

4. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden uurwerken en delen, die zowel in uurwerken als in andere artikelen (bij voorbeeld in meet- en precisie-instrumenten) kunnen worden gebezigd, onder hoofdstuk 91 ingedeeld.