Hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten

MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN

 

 

AANTEKENINGEN

 

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

 

a. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

 

b. microfoons, versterkers, luidsprekers, hoofdtelefoons, schakelaars, stroboscopen en andere instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij de hoofdstukken 85 of 90, die als toebehoren worden gebruikt bij de artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, doch die daarin niet zijn ingebouwd of die zich niet in dezelfde kast (koffer) bevinden;

 

c. instrumenten en toestellen, die het karakter van speelgoed hebben (post 95.03);

 

d. wissers en ander borstelwerk, voor het schoonmaken van muziekinstrumenten (post 9603), of statieven met één, twee of drie poten en dergelijke artikelen (post 9620);

 

e. instrumenten en toestellen, die het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen of van antiquiteiten (post 97.05 of 97.06).

 

2. Strijkstokken, trommelstokken en dergelijke artikelen, voor het bespelen van de muziekinstrumenten bedoeld bij de posten 92.02 en 92.06, worden ingedeeld onder dezelfde post als die instrumenten, indien zij samen met die instrumenten en in daarmee overeenkomend aantal worden aangeboden.

 

Kaarten, schijven en rollen, bedoeld bij post 92.09, blijven onder die post ingedeeld, ook indien zij worden aangeboden samen met de instrumenten of toestellen waarvoor zij bestemd zijn.