Hoofdstuk 94

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; lichtarmaturen en verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. matrassen en kussens, zowel hoofdkussens als andere, bestemd om met lucht of met water te worden gevuld, bedoeld bij de hoofdstukken 39, 40 en 63;

b. staande spiegels, bij voorbeeld psychés (post 70.09);

c. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71;

d. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39); brandkasten bedoeld bij post 83.03;

e. meubelen, ook indien zonder uitrusting, die kennelijk delen zijn van koelkasten of van andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek, bedoeld bij post 84.18; speciale meubelen voor naaimachines (post 84.52);

f. verlichtingstoestellen en lichtbronnen, alsmede delen daarvan bedoeld bij hoofdstuk 85;

g. meubelen die kennelijk delen zijn van toestellen bedoeld bij post 85.18 (post 85.18), de posten 85.19 of 85.21 (post 85.22) of bij de posten 85.25 tot en met 85.28 (post 85.29);

h. artikelen bedoeld bij post 87.14;

ij. tandartsstoelen met ingebouwde tandheelkundige apparatuur, bedoeld bij post 90.18, alsmede spuwbakken voor behandelkamers van tandartsen (post 90.18);

k. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bij voorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);

l. meubelen en lichtarmaturen en verlichtingstoestellen, met het karakter van speelgoed (post 95.03), biljarten van alle soorten en meubelen voor gezelschapspellen (post 95.04), alsmede tafels voor goochelaars en versieringsartikelen (andere dan elektrische guirlandes), bij voorbeeld lampions (post 95.05).

m. statieven met een, twee of drie poten, en dergelijke artikelen (post 9620).  

2. De artikelen (andere dan delen) bedoeld bij posten 94.01 tot en met 94.03 worden slechts onder deze posten ingedeeld indien zij gemaakt zijn om op de grond te worden geplaatst.

Onder vorenbedoelde posten blijven evenwel ingedeeld ook al zijn zij gemaakt om te worden opgehangen, aan de wand te worden bevestigd of op elkaar te worden gezet:

a. kasten, boekenkasten, rekken (losse planken met steunen om aan de wand te worden bevestigd daaronder begrepen) en elementenmeubelen;

b. zitmeubelen en bedden.

3. a. Als delen van artikelen bedoeld bij de posten 94.01 tot en met 94.03 worden niet aangemerkt, afzonderlijk aangeboden platen (ook indien in bepaalde vorm gebracht, maar niet samengevoegd met andere delen) van glas (spiegels daaronder begrepen), van marmer, van andere steen of van andere materialen bedoeld bij hoofdstuk 68 of 69;

b. afzonderlijk aangeboden artikelen bedoeld bij post 94.04 blijven ingedeeld onder die post, ook indien zij delen zijn van meubelen bedoeld bij posten 94.01 tot en met 94.03.

4. Voor de toepassing van post 94.06 worden als 'geprefabriceerde bouwwerken' aangemerkt, bouwwerken ineengezet in de fabriek, dan wel in de vorm van elementen die gezamenlijk worden aangeboden en op de plaats van bestemming zullen worden samengebouwd, bij voorbeeld woningen, bouwketen, kantoren, scholen, winkels, loodsen, garages en dergelijke bouwwerken.

Onder geprefabriceerde bouwwerken vallen eveneens 'modulaire gebouwunits' van staal, gewoonlijk aangeboden in de afmetingen en vorm van een standaard transportcontainer, maar vanbinnen substantieel of volledig uitgerust. Dergelijke modulaire gebouwunits zijn in de regel ontworpen om te worden samengevoegd tot permanente gebouwen.

AANVULLENDE AANTEKENING(EN) (GN)

1.(per 29-11-2016)

De uitdrukking „opgevuld met ongeacht welk materiaal' in de zin van post 9404 heeft betrekking op materiaal van om het even welke dikte.