Hoofdstuk 95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a) kaarsen (post 3406);

b) pyrotechnische artikelen voor vermakelijkheden, bedoeld bij post 3604;

c) garens, monofilamenten, snoeren, catgut en dergelijke voor de hengelsport, ook indien op maat gesneden, maar niet gemonteerd tot vissnoeren, bedoeld bij hoofdstuk 39, bij post 4206 of bij afdeling XI;

d) tassen en zakken voor sportartikelen en andere bergingsmiddelen, bedoeld bij de posten 4202, 4303 en 4304;

e) maskeradepakken, van textiel, bedoeld bij de hoofdstukken 61 en 62; sportkleding en speciale kleding, van textiel, bedoeld bij de hoofdstukken 61 en 62, ook indien voorzien van bijkomende beschermende componenten zoals vullingen in de elleboog-, knie- of liesstreek (bijvoorbeeld schermkleding of truien voor een doelman bij het voetbal);

f) vlaggen en aan een touw bevestigde vaantjes, van textiel, alsmede zeilen voor boten, voor zeilplanken of voor zeilwagens, bedoeld bij hoofdstuk 63;

g) sportschoeisel (ander dan schoeisel waaraan rol- of ijsschaatsen zijn bevestigd) bedoeld bij hoofdstuk 64 en sporthoofddeksels bedoeld bij hoofdstuk 65;

h) wandelstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke (post 6602), alsmede delen daarvan (post 6603);

ij) niet-gemonteerde glazen ogen voor poppen of voor ander speelgoed, bedoeld bij post 7018;

k) delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

l) bellen, gongs en dergelijke, bedoeld bij post 8306;

m) pompen voor vloeistoffen (post 8413), toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen (post 8421), elektromotoren (post 8501), elektrische transformatoren (post 8504) platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders, „intelligente kaarten' en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop al dan niet is opgenomen (post 8523), toestellen voor radioafstandsbediening (post 8526) of draadloze toestellen voor infraroodafstandsbediening (post 8543);

n) sportvoertuigen bedoeld bij afdeling XVII, andere dan priksleden, bobsleden en dergelijke;

o) tweewielige kinderfietsen (post 8712);
p) onbemande luchtvaartuigen (post 8806);

q) sportboten, zoals kano's en skiffs (hoofdstuk 89) en middelen tot voortbeweging daarvoor (hoofdstuk 44, indien zij van hout zijn);

r) beschermingsbrillen voor de uitoefening van sport of voor openluchtspelen (post 9004);

s) lokfluitjes en andere fluitjes (post 9208);

t) wapens en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 93;

u) elektrische guirlandes van alle soorten (post 9405);

v) statieven met een, twee of drie poten, en dergelijke artikelen (post 9620);

w) racketsnaren, tenten, kampeerartikelen en handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, ongeacht de stof waarvan deze artikelen zijn vervaardigd (in te delen naar aard en samenstelling);

x tafel- en keukengerei, toiletartikelen, tapijten en andere vloerbedekking van textielstof, kleding, tafel, bedden en huishoudlinnen en dergelijke artikelen met een utilitaire functie (in te delen naar aard en samenstelling).

2. Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk mogen voorzien zijn van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren van edel metaal of van metalen geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels, dan wel van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen.

3. Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, ingedeeld als deze artikelen.

4. Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, omvat post 9503 onder meer artikelen van deze post gecombineerd met een of meer artikelen en die niet kunnen worden aangemerkt als een stel of assortiment in de zin van algemene regel 3, onderb), voor de interpretatie van de nomenclatuur, maar die, indien zij afzonderlijk zouden worden aangeboden, zouden moeten worden ingedeeld onder andere posten, voor zover de artikelen samen zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein en de combinatie het wezenlijke karakter van speelgoed heeft.

5. Post 95.03 omvat geen artikelen waarvan, op grond van hun ontwerp of het materiaal waaruit zij zijn vervaardigd, kan worden onderkend dat zij uitsluitend zijn bedoeld voor dieren, bijvoorbeeld dierenspeelgoed (indeling naar hun eigen aard).


6. Voor de toepassing van post 9508:
a) wordt als 'pretparkattractie' aangemerkt een toestel dat of een combinatie van toestellen die een persoon of personen vervoert of leidt over of door een vaste of begrensde route (waterlopen daaronder begrepen) dan wel binnen een afgebakend gebied, hoofdzakelijk bedoeld voor vermaak of ontspanning. Dergelijke attracties kunnen worden gecombineerd binnen een pretpark, attractiepark, waterpark of kermisterrein. Deze pretparkattracties omvatten geen apparatuur van een soort die gewoonlijk in woningen of op speelplaatsen wordt geïnstalleerd;

b) wordt als 'waterparkattractie' aangemerkt een toestel of een combinatie van toestellen of apparatuur geplaatst in een afgebakend gebied waarbij water wordt gebruikt, zonder een vast af te leggen route. Waterparkattracties omvatten uitsluitend apparatuur die speciaal is ontworpen voor waterparken;

c) worden als 'kermisattracties' aangemerkt kansspelen, krachtspellen of vaardigheidsspellen, waarvoor doorgaans een exploitant of een begeleider in dienst is en die kunnen worden geïnstalleerd in vaste gebouwen of onafhankelijke kramen. Kermisattracties omvatten geen apparaten bedoeld bij post 9504.
Deze post omvat niet apparatuur die elders in de nomenclatuur meer specifiek is ingedeeld.

 


Aanvullende aantekening

1. Onderverdeling 9504 50 omvat:
a) consoles voor videospellen waarbij een televisieontvanger, een monitor of een extern scherm of oppervlak als beeldscherm wordt gebruikt;
b) machines voor videospellen met een ingebouwd beeldscherm, al dan niet draagbare.
Deze onderverdeling is niet van toepassing op consoles of machines voor videospellen werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of door andere wijze van betaling (onderverdeling 9504 30).

Aanvullende aantekening GN

1. Onderverdeling 9505 10 omvat:
a) artikelen die algemeen als traditionele kerstfeestartikelen worden onderkend en die uitsluitend zijn vervaardigd en ontworpen voor het kerstfeest.

Het betreft:
1.artikelen in verband met de geboorte van Christus (artikelen voor de traditionele kerststal), zoals kerstpersonages en dierfiguren, sterren van Bethlehem, de Drie Koningen en de kerstkribbe;

2. artikelen waarvan het gebruik bij het kerstfeest een lange nationale traditie kent, zoals:
- imitatiekerstbomen, kerstsokken,
- joelblokken,
- kerstpistaches (knalbonbons),
- kerstmannen met of zonder slede,
- kerstengelen.

Tot deze onderverdeling behoren niet winterartikelen die geschikt zijn voor een algemener gebruik, waarvan de objectieve kenmerken aangeven dat ze niet uitsluitend voor het kerstfeest zijn bedoeld, maar in de eerste plaats als winterversiering, zoals bijvoorbeeld ijspegels, sneeuwkristallen, sterren, rendieren, roodborstjes, sneeuwmannen en andere winterbeelden, al dan niet in een kerstkleur of -outfit.

b) decoratieve artikelen voor kerstbomen.

Deze artikelen zijn ontworpen om in een kerstboom te hangen (lichte, doorgaans uit niet-duurzame materialen vervaardigde kerstboomversiering).