Hoofdstuk 96

Diverse werken

1
Toelichting IDR

Hoofdstuk 96 omvat stoffen die geschikt zijn om te worden gesneden of om te worden gevormd (werken daaronder begrepen), borstelwerk, garen en band, schrijfgerei, kantoorbenodigdheden, rookgerei, toiletartikelen, sanitaire absorberende producten (maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby´s en dergelijke artikelen, ongeacht van welk materiaal) en diverse andere artikelen die niet zijn opgenomen in andere posten van de nomenclatuur.

De artikelen bedoeld bij de posten 96.07 tot en met 96.14 en 96.16 tot en met 96.18 mogen geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd uit natuurlijke of gecultiveerde parels, uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen of uit edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen. Daarentegen mogen deze materialen voor de artikelen bedoeld bij de posten 96.01 tot en met 96.06 en 96.15 slechts worden gebruikt voor eenvoudige garnering of toebehoren van gering belang. Algemene opmerkingen.

1. Aantekeningen IDR

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. stiften voor cosmetisch gebruik of toiletgebruik (hoofdstuk 33);

b. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bijvoorbeeld delen van paraplu’s of van wandelstokken);

c. fancybijouterieën (post 71.17);

d. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

e. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82 (gereedschap, messenmakerswerk, lepels en vorken), met steel, heft of andere delen, van stoffen geschikt om te worden gesneden of om te worden gevormd. Indien afzonderlijk aangeboden, worden bedoelde stelen, heften en delen ingedeeld onder post 96.01 of 96.02;

f. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90 (bijvoorbeeld monturen voor brillen (post 90.03), trekpennen (post 90.17), borstelwerk van de soort gebruikt in de geneeskunde, de chirurgie, de tandheelkunde of de veeartsenijkunde (post 90.18));

g. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld horlogekasten, kasten voor klokken of voor pendules);

h. muziekinstrumenten, alsmede delen en toebehoren daarvan (hoofdstuk 92);

ij. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 93 (wapens en delen daarvan);

k. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, lichtarmaturen en verlichtingstoestellen);

l. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

m. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten).

2.

2. Onder ‘plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden’, in de zin van post 96.02, worden verstaan:

1. harde zaden, pitten, schalen, noten en dergelijke plantaardige producten (bijvoorbeeld noten van corozo of van de dum-palm), geschikt om te worden gesneden;

2. barnsteen en meerschuim, natuurlijk of samengekit, alsmede git en dergelijke minerale stoffen.

3.

3. Als ‘gerede knotten voor borstelwerk’ in de zin van post 96.03, worden aangemerkt, niet-gemonteerde bosjes van haar, van plantaardige vezels of van andere stoffen, gereed om, zonder verdeling, te worden gebruikt voor de vervaardiging van kwasten, van penselen of van dergelijke artikelen of die, om voor dit doel geschikt te zijn, slechts een weinig belangrijke aanvullende bewerking moeten ondergaan zoals het bijknippen of slijpen van de boveneinden van de bosjes.

4.

4. Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten 96.01 tot en met 96.06 en 96.15, geheel of gedeeltelijk samengesteld uit edel metaal of uit metalen geplateerd met edel metaal, uit echte of gekweekte parels, dan wel uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen blijven onder dit hoofdstuk ingedeeld.

Onder de posten 96.01 tot en met 96.06 en 96.15 blijven echter ingedeeld artikelen voorzien van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren van edel metaal of van metalen geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels, dan wel van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen.

1
Aanvullende aantekening EG

1. Tot de onderverdelingen 9619 0071 tot en met 9619 0089 behoren goederen van papierpulp, papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels.

Tot deze onderverdelingen behoren ook goederen die als volgt zijn samengesteld:

a. een binnenlaag (van bijvoorbeeld gebonden textielvlies) om de vloeistof te absorberen en zo irritatie van de huid te voorkomen;

b. een absorberende kern om de vloeistof te verzamelen en op te slaan tot het product weggegooid kan worden;

c. een buitenlaag (van bijvoorbeeld kunststof) om te voorkomen dat de vloeistof uit de absorberende kern lekt.

6.

6. 

Voor de toepassing van post 95.08:

a. wordt als ‘pretparkattractie’ aangemerkt een toestel dat of een combinatie van toestellen die een persoon of personen vervoert of leidt over of door een vaste of begrensde route (waterlopen daaronder begrepen) dan wel binnen een afgebakend gebied, hoofdzakelijk bedoeld voor vermaak of ontspanning. Dergelijke attracties kunnen worden gecombineerd binnen een pretpark, attractiepark, waterpark of kermisterrein. Deze pretparkattracties omvatten geen apparatuur van een soort die gewoonlijk in woningen of op speelplaatsen wordt geïnstalleerd;

b. wordt als ‘waterparkattractie’ aangemerkt een toestel of een combinatie van toestellen of apparatuur geplaatst in een afgebakend gebied waarbij water wordt gebruikt, zonder een vast af te leggen route. Waterparkattracties omvatten uitsluitend apparatuur die speciaal is ontworpen voor waterparken;

c. worden als ‘kermisattracties’ aangemerkt kansspelen, krachtspellen of vaardigheidsspellen, waarvoor doorgaans een exploitant of een begeleider in dienst is en die kunnen worden geïnstalleerd in vaste gebouwen of onafhankelijke kramen. Kermisattracties omvatten geen apparaten bedoeld bij post 95.04.

 


1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. stiften voor cosmetisch gebruik of toiletgebruik (hoofdstuk 33);

b. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bij voorbeeld delen van paraplu's of van wandelstokken);

c. fancybijouterieën (post 71.17);

d. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

e. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82 (gereedschap, messenmakerswerk, lepels en vorken), met steel, heft of andere delen, van stoffen geschikt om te worden gesneden of om te worden gevormd. Indien afzonderlijk aangeboden, worden bedoelde stelen, heften en delen ingedeeld onder post 96.01 of 96.02;

f. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90 (bij voorbeeld monturen voor brillen (post 90.03), trekpennen (post 90.17, borstelwerk van de soort gebruikt in de geneeskunde, de chirurgie, de tandheelkunde of de veeartsenijkunde (post 90.18);

g. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bij voorbeeld horlogekasten, kasten voor klokken of voor pendules);

h. muziekinstrumenten, alsmede delen en toebehoren daarvan (hoofdstuk 92);

i. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 93 (wapens en delen daarvan);

j. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bij voorbeeld meubelen, lichtarmaturen en verlichtingstoestellen);

k. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bij voorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

l. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten).

2. Onder 'plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden versneden', in de zin van post 96.02, worden verstaan:

a. harde zaden, pitten, schalen, noten en dergelijke plantaardige produkten (bij voorbeeld noten van corozo of van dumpalm), geschikt om te worden gesneden;

b. barnsteen en meerschuim, natuurlijk of samengekit, alsmede git en dergelijke minerale stoffen.

3. Als 'gerede knotten voor borstelwerk' in de zin van post 96.03, worden aangemerkt, niet-gemonteerde bosjes van haar, van plantaardige vezels of van andere stoffen, gereed om, zonder verdeling, te worden gebruikt voor de vervaardiging van kwasten, van penselen of van dergelijke artikelen of die, om voor dit doel geschikt te zijn, slechts een weinig belangrijke aanvullende bewerking moeten ondergaan zoals het bijknippen of slijpen van de boveneinden van de bosjes.

4. Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk andere dan die bedoeld bij de posten 96.01 tot en met 96.06 en 96.15, geheel of gedeeltelijk samengesteld uit edel metaal of uit metalen geplateerd met edel metaal, uit echte of gekweekte parels, dan wel uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, blijven onder dit hoofdstuk ingedeeld. Onder de posten 96.01 tot en met 96.06 en 96.15 blijven echter ingedeelde artikelen voorzien van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels, dan wel van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen.

Aanvullende aantekening

1. Tot de onderverdelingen 96190071 tot en met 96190089 behoren goederen van papierpulp, papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels.
Tot deze onderverdelingen behoren ook goederen die als volgt zijn samengesteld:

 a) een binnenlaag (van bijvoorbeeld gebonden textielvlies) om de vloeistof te absorberen en zo irritatie van de huid te voorkomen;

 b) een absorberende kern om de vloeistof te verzamelen en op te slaan tot het product weggegooid kan worden;

 c) een buitenlaag (van bijvoorbeeld kunststof) om te voorkomen dat de vloeistof uit de absorberende kern lekt.