Hoofdstuk 96

Diverse werken

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. stiften voor cosmetisch gebruik of toiletgebruik (hoofdstuk 33);

b. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bij voorbeeld delen van paraplu's of van wandelstokken);

c. fancybijouterieën (post 71.17);

d. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

e. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82 (gereedschap, messenmakerswerk, lepels en vorken), met steel, heft of andere delen, van stoffen geschikt om te worden gesneden of om te worden gevormd. Indien afzonderlijk aangeboden, worden bedoelde stelen, heften en delen ingedeeld onder post 96.01 of 96.02;

f. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90 (bij voorbeeld monturen voor brillen (post 90.03), trekpennen (post 90.17, borstelwerk van de soort gebruikt in de geneeskunde, de chirurgie, de tandheelkunde of de veeartsenijkunde (post 90.18);

g. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bij voorbeeld horlogekasten, kasten voor klokken of voor pendules);

h. muziekinstrumenten, alsmede delen en toebehoren daarvan (hoofdstuk 92);

ij. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 93 (wapens en delen daarvan);

k. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bij voorbeeld meubelen, lichtarmaturen en verlichtingstoestellen);

l. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bij voorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

m. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten).

2. Onder 'plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden versneden', in de zin van post 96.02, worden verstaan:

a. harde zaden, pitten, schalen, noten en dergelijke plantaardige produkten (bij voorbeeld noten van corozo of van dumpalm), geschikt om te worden gesneden;

b. barnsteen en meerschuim, natuurlijk of samengekit, alsmede git en dergelijke minerale stoffen.

3. Als 'gerede knotten voor borstelwerk' in de zin van post 96.03, worden aangemerkt, niet-gemonteerde bosjes van haar, van plantaardige vezels of van andere stoffen, gereed om, zonder verdeling, te worden gebruikt voor de vervaardiging van kwasten, van penselen of van dergelijke artikelen of die, om voor dit doel geschikt te zijn, slechts een weinig belangrijke aanvullende bewerking moeten ondergaan zoals het bijknippen of slijpen van de boveneinden van de bosjes.

4. Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk andere dan die bedoeld bij de posten 96.01 tot en met 96.06 en 96.15, geheel of gedeeltelijk samengesteld uit edel metaal of uit metalen geplateerd met edel metaal, uit echte of gekweekte parels, dan wel uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, blijven onder dit hoofdstuk ingedeeld. Onder de posten 96.01 tot en met 96.06 en 96.15 blijven echter ingedeelde artikelen voorzien van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels, dan wel van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen.

Aanvullende aantekening (GN)

1. Tot de onderverdelingen 96190071 tot en met 96190089 behoren goederen van papierpulp, papier, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels.
Tot deze onderverdelingen behoren ook goederen die als volgt zijn samengesteld:

 a) een binnenlaag (van bijvoorbeeld gebonden textielvlies) om de vloeistof te absorberen en zo irritatie van de huid te voorkomen;

 b) een absorberende kern om de vloeistof te verzamelen en op te slaan tot het product weggegooid kan worden;

 c) een buitenlaag (van bijvoorbeeld kunststof) om te voorkomen dat de vloeistof uit de absorberende kern lekt.