Hoofdstuk 97

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

1
Toelichting IDR

Dit hoofdstuk omvat:

A. bepaalde kunstwerken: geheel met de hand vervaardigde schilderijen, schilderingen en tekeningen, alsmede collages en dergelijke decoratieve platen (post 97.01); originele gravures, originele etsen en litho’s (post 97.02); originele standbeelden en beeldhouwwerk (post 97.03);

B. postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke, met uitzondering van de ongestempelde artikelen, andere dan die bedoeld bij post 49.07 (post 97.04);

C. verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen die betrekking hebben op welbepaalde wetenschappen (met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatiek belang) (post 97.05);

D. antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar (post 97.06).

Deze artikelen worden onder andere posten van de nomenclatuur ingedeeld indien zij niet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in de Aantekeningen IDR op dit hoofdstuk of in de omschrijving van de posten 97.01 tot en met 97.06.

Artikelen bedoeld bij de posten 97.01 tot en met 97.05 blijven daar ook ingedeeld indien zij ouder zijn dan 100 jaar. Algemene opmerkingen.

1
Aantekeningen IDR

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten en dergelijke, ongestempeld, bedoeld bij post 49.07;

b. beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk gebruik (post 59.07), andere dan die bedoeld bij post 97.06;

c. echte en gekweekte parels, alsmede edelstenen of halfedelstenen (posten 71.01 tot en met 71.03).

2.

2. Mozaïekwerk met een commercieel karakter (massaproductie, afgietsels, gietvormen en ambachtswerk) behoort niet tot post 97.01, zelfs indien deze artikelen zijn ontworpen of vervaardigd door artiesten.

3.

3. Als ‘originele gravures, originele etsen en originele litho’s’, in de zin van post 97.02, worden aangemerkt, die, welke rechtstreeks in het zwart of in kleuren zijn afgedrukt van een of meer door de kunstenaar geheel met de hand vervaardigde platen, ongeacht het materiaal waarop dit afdrukken is geschied en ongeacht de gevolgde techniek, met uitzondering van de mechanische en van de fotomechanische reproductietechniek.

4.

4 (4). Beeldhouwwerk met een commercieel karakter (massaproductie, afgietsels en ambachtswerk) behoort niet tot post 97.03, zelfs indien deze artikelen zijn ontworpen of vervaardigd door artiesten.

1 t/m 3
Gereserveerd
4
Jurisprudentie

Glazen bollen (zogenaamde ‘paperweights’) die in een beperkt aantal exemplaren geheel met de hand zijn vervaardigd en gesigneerd door bekende glaskunstenaars dienen onder post 70.13 te worden ingedeeld. Zij zijn voor de indeling in de nomenclatuur te beschouwen als voorwerpen met een commercieel karakter en moeten derhalve worden ingedeeld naar het materiaal waaruit zij bestaan. Zie HvJ 18 september 1990, nr. C-228/89, in aant. 4 op post 70.13.

5.

5. A. Met inachtneming van het bepaalde in de aantekeningen 1 tot en met 4 moeten artikelen die zowel onder dit hoofdstuk als onder andere hoofdstukken van de nomenclatuur kunnen worden ingedeeld, onder hoofdstuk 97 worden ingedeeld.

B. Artikelen die zowel onder post 97.06 als onder de posten 97.01 tot en met 97.05 kunnen worden ingedeeld, moeten onder de posten 97.01 tot en met 97.05 worden ingedeeld.

 

6.

6. Lijsten waarin schilderijen, schilderingen, tekeningen, collages en dergelijke decoratieve platen, gravures, etsen en litho’s zijn ingelijst, worden ingedeeld onder dezelfde post als die kunstvoorwerpen, voor zover de aard en de waarde van die lijsten in overeenstemming zijn met die van bedoelde kunstvoorwerpen.

Lijsten waarvan de aard of de waarde niet in overeenstemming is met die van de artikelen bedoeld bij deze aantekening, volgen hun eigen indeling.

1. Aanvullende aantekening EG

1. 1. Post 97.05 omvat motorvoertuigen en luchtvaartuigen voor verzamelingen met een historisch of etnografisch belang die:

a. in hun oorspronkelijke staat zijn, zonder ingrijpende wijzigingen aan het chassis, de carrosserie, de stuurinrichting, het remsysteem, de aandrijving, de ophanging, de motor, de vleugels enz. Herstel en restauratie zijn toegestaan en gebroken of versleten onderdelen, toebehoren en eenheden mogen zijn vervangen op voorwaarde dat het motorvoertuig of luchtvaartuig in een historisch correcte staat is gebleven en onderhouden. Gemoderniseerde of aangepaste voertuigen en luchtvaartuigen zijn uitgesloten;

b. in het geval van motorvoertuigen, ten minste dertig jaar oud zijn, en in het geval van luchtvaartuigen, ten minste vijftig jaar;

c. van een model of type zijn dat niet langer in productie is.

Aan de vereiste kenmerken voor opneming in een verzameling – relatief zeldzaam zijn, normalerwijze niet voor het oorspronkelijke doel worden gebruikt, het onderwerp zijn van bijzondere transacties buiten de normale handel in soortgelijke gebruiksartikelen en het hebben van een hogere waarde – wordt geacht te zijn voldaan door motorvoertuigen en luchtvaartuigen die aan de bovenstaande drie criteria voldoen.

Als voorwerpen voor verzamelingen worden tevens onder deze post ingedeeld:

- motorvoertuigen en luchtvaartuigen, ongeacht het bouwjaar, waarvan kan worden bewezen dat ze zijn gebruikt bij een historische gebeurtenis;

- motorvoertuigen voor wedstrijden en luchtvaartuigen voor wedstrijden, waarvan kan worden bewezen dat ze uitsluitend ontworpen, gebouwd en gebruikt zijn voor wedstrijden en dat ze belangrijke sportieve successen hebben geboekt bij bekende nationale of internationale evenementen.

Delen en toebehoren van motorvoertuigen en luchtvaartuigen worden onder deze post ingedeeld op voorwaarde dat het gaat om originele stukken die (in het geval van motorvoertuigen) ten minste dertig jaar of (in het geval van luchtvaartuigen) ten minste vijftig jaar oud zijn en niet langer in productie zijn.

Nabootsingen (replica's) en reproducties zijn uitgesloten tenzij zij voldoen aan bovengenoemde drie criteria.

Aantekening Benelux

1 (5). De ouderdom van de onder post 97.06 in te delen goederen dient ten genoegen van de douane-ambtenaren te worden aangetoond.

1 t/m 4
Gereserveerd
5
Opmerking

Deze Aantekening komt in de gecombineerde nomenclatuur niet voor, doch is ontleend aan het Benelux-tarief van invoerrechten.


1.Dit hoofdstuk omvat niet:

a.postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten en dergelijke, ongestempeld, bedoeld bij post 49.07;

b.beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik (post 59.07), andere dan die bedoeld bij post 97.06;

c.echte en gekweekte parels, alsmede edelstenen of halfedelstenen (posten 71.01 tot en met 71.03).

2. Mozaïekwerk met een commercieel karakter (massaproductie, afgietsels, gietvormen en ambachtswerk) behoort niet tot post 9701, zelfs indien deze artikelen zijn ontworpen of vervaardigd door artiesten.

3.Als 'originele gravures, originele etsen en originele litho's', in de zin van post 97.02, worden aangemerkt, die, welke rechtstreeks in het zwart of in kleuren zijn afgedrukt van één of meer door de kunstenaar geheel met de hand vervaardigde platen, ongeacht het materiaal waarop dit afdrukken is geschied en ongeacht de gevolgde techniek, met uitzondering van de mechanische en van de fotomechanische reproductietechniek.

4.Beeldhouwwerk met een commercieel karakter (massaproductie, afgietsels en ambachtswerk) behoort niet tot post 97.03, zelfs indien deze artikelen zijn ontworpen of vervaardigd door artiesten.

5.a.Met inachtneming van het bepaalde in de aantekeningen 1 tot en met 4 moeten artikelen die zowel onder dit hoofdstuk als onder andere hoofdstukken van de nomenclatuur kunnen worden ingedeeld, onder hoofdstuk 97 worden ingedeeld.

b.Artikelen die zowel onder post 97.06 als onder de posten 97.01 tot en met 97.05 kunnen worden ingedeeld, moeten onder de posten 97.01 tot en met 97.05 worden ingedeeld.

6.Lijsten waarin schilderijen, schilderingen, tekeningen, collages en dergelijke decoratieve platen, gravures, etsen en litho's zijn ingelijst, worden ingedeeld onder dezelfde post als die kunstvoorwerpen, voorzover de aard en de waarde van die lijsten in overeenstemming zijn met die van bedoelde kunstvoorwerpen.

Lijsten waarvan de aard of de waarde niet in overeenstemming is met die van de artikelen bedoeld bij deze aantekening, volgen hun eigen indeling.

Aanvullende aantekening (GN)

1. Post 9705 omvat motorvoertuigen en luchtvaartuigen voor verzamelingen met een historisch of etnografisch belang die:

a) in hun oorspronkelijke staat zijn, zonder ingrijpende wijzigingen aan het chassis, de carrosserie, de stuurinrichting, het remsysteem, de aandrijving, de ophanging, de motor, de vleugels enz. Herstel en restauratie is toegestaan en gebroken of versleten onderdelen, toebehoren en eenheden mogen zijn vervangen op voorwaarde dat het motorvoertuig of luchtvaartuig in een historisch correcte staat is gebleven en onderhouden. Gemoderniseerde of aangepaste voertuigen en luchtvaartuigen zijn uitgesloten;


b) in het geval van motorvoertuigen, ten minste dertig jaar oud zijn, en in het geval van luchtvaartuigen, ten minste vijftig jaar;

c) van een model of type zijn dat niet langer in productie is.

Aan de vereiste kenmerken voor opneming in een verzameling - relatief zeldzaam zijn, normalerwijze niet voor het oorspronkelijke doel worden gebruikt, het onderwerp zijn van bijzondere transacties buiten de normale handel in soortgelijke gebruiksartikelen en het hebben van een hogere waarde - wordt geacht te zijn voldaan door motorvoertuigen en luchtvaartuigen die aan de bovenstaande drie criteria voldoen.

Als voorwerpen voor verzamelingen worden tevens onder deze post ingedeeld:

— motorvoertuigen en luchtvaartuigen, ongeacht het bouwjaar, waarvan kan worden bewezen dat ze zijn gebruikt bij een historische gebeurtenis;

— motorvoertuigen voor wedstrijden, en luchtvaartuigen voor wedstrijden, waarvan kan worden bewezen dat ze uitsluitend ontworpen, gebouwd en gebruikt zijn voor wedstrijden en dat ze belangrijke sportieve successen hebben geboekt bij bekende nationale of internationale evenementen.

Delen en toebehoren van motorvoertuigen en luchtvaartuigen worden onder deze post ingedeeld op voorwaarde dat het gaat om originele stukken die (in het geval van motorvoertuigen) ten minste dertig jaar of (in het geval van luchtvaartuigen) ten minste vijftig jaar oud zijn en niet langer in productie zijn.
Nabootsingen (replica ́s) en reproducties zijn uitgesloten tenzij zij voldoen aan bovengenoemde drie criteria.