Hoofdstuk 98

Complete fabrieksinstallaties

HOOFDSTUK 98. COMPLETE FABRIEKSINSTALLATIES

Aantekening

De Verordeningen (EU) nr. 113/2010 (1) van 9 februari 2010 en (EG) nr. 1982/2004 (2) van 18 november 2004 van de Commissie geven de lidstaten de mogelijkheid gebruik te maken van een vereenvoudigde aangifteregeling voor de registratie van de uitvoer en de aankomst of verzending van complete fabrieksinstallaties in de statistiek van de buitenlandse handel en de intra-EU-handel van de Unie. Wanneer de lidstaten van deze mogelijkheid tot vereenvoudiging gebruikmaken, zijn de criteria en de procedure ter zake in nationale instructies neergelegd. (Zie onderstaande lijst met bevoegde diensten.)

Lidstaat Naam en adres van de bevoegde dienst
   

België

Instituut voor de Nationale Rekeningen

p/a Nationale Bank van België de Berlaimontlaan 14

BE-1000 Brussel

Institut des comptes nationaux

p/a Banque Nationale de Belgique

Boulevard de Berlaimont 14

BE-1000 Bruxelles

   

Duitsland

Statistisches Bundesamt

Gruppe G3 - Außenhandel

DE-65180 Wiesbaden

   

Nederland

De inspecteur in wiens ambtsgebied belanghebbende woont of is gevestigd

   

Verenigd Koninkrijk

Head of Compilation: Operations

Statistics and Analysis of Trade Unit

HM Revenue and Customs

3rd floor, Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

GB-SS99 1AA

   
Zie voor de bevoegde diensten in de overige lidstaten Verordening (EU) nr. 1006/2011 in PbEU L 282 van 28 oktober 2011 - info: www.inenuitvoer.nl (webnummer: 2011-3952).
GN-code Omschrijving
 

Componenten van complete fabrieksinstallaties in het kader van de buitenlandse handel (Verordening (EU) nr. 113/2010 van 9 februari 2010) en de intra-EU-handel (Verordening (EG) nr. 1982/2004 van 18 november 2004):

   
9880 XX 00

De goederencodes worden als volgt samengesteld:

- de eerste vier cijfers zijn 9880;

- het vijfde en zesde cijfer komen overeen met het GN-hoofdstuk waartoe de goederen van de component behoren;

- het zevende en achtste cijfer zijn 0.

1, PbEU L 37 van 10.2.2010, blz. 1.2. PbEU L 343 van 19.11.2004, blz. 3.