Alleen geregistreerde douanevertegenwoordigers mogen aangifte voor een ander doen

Een aangever die een douaneaangifte voor iemand doet als direct of indirect
vertegenwoordiger moet bij de douane zijn geregistreerd als toegelaten
douanevertegenwoordiger. Deze verplichting is recent door de douane al via
verschillende kanalen gecommuniceerd.