Brazilië treedt toe tot het Herziene Kyoto-verdrag en wordt de 120e verdragsluitende partij

Op 5 september 2019 heeft Brazilië zijn toetredingsinstrument tot de Internationale
Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures (herziene
Overeenkomst van Kyoto - RKC) neergelegd en daarmee de 120e overeenkomstsluitende
partij bij de RKC geworden.