Extra verplichtingen door wijziging Algemene douaneregeling per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 wijzigt de Algemene douaneregeling (Adr). Het gaat om aanpassingen
die verband houden met het Douanewetboek van de Unie en het Single Window voor
maritiem en lucht.