Informatie over de Overeenkomst over handelsfacilitatie van de Wereldhandelsorganisatie

De onlangs in werking getreden handelsfacilitatie overeenkomst wil de procedures van
het grensoverschrijdend goederenverkeer stroomlijnen en de kosten reduceren.