Inwerkingtreding versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Kazachstan

In PbEU L 51 van 25 februari 2020 is bekend gemaakt dat de versterkte partnerschaps-
en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Kazachstan in werking zal
treden op 1 maart 2020.