Rectificatie diverse bepalingen Douanewetboek ter zake van bindende inlichtingen

In PbEU L 317 van 1 oktober 2020 is een rectificatie bekend gemaakt van
diverse bepalingen die zijn opgenomen in het Douanewetboek van de Unie met betrekking
tot bindende inlichtingen.