Wijziging Algemene douaneregeling.

Artikel 5:9 van de Algemene douaneregeling (Adr) is per 7 juni 2017 gewijzigd. De
wijziging van de Adr is gepubliceerd is de Staatscourant nr. 30671 van 6 juni 2017.