Wijziging Toelichtingen EU op de onderverdeling 3824 99 92 en 3824 99 93

In PbEU C 191 van 5 juni 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt
van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft
de toelichting op de onderverdeling “3824 99 92 en 3824 99 93 chemische producten of
preparaten voornamelijk samengesteld uit organische verbindingen, elders genoemd noch
elders onder begrepen” waarbij de indeling wordt verduidelijkt van zogenoemde
oxo-oliën en de fracties daarvan.