Algemeen douanerecht

 • Het Technisch Comité voor douanewaarde heeft onlangs twee instrumenten aangenomen betreffende royalty's en licentievergoedingen op grond van de WTO-overeenkomst inzake douanewaarde en de wijze waarop de douanewaarde van geïmporteerde goederen met respectievelijk het eigen handelsmerk van de koper moet worden bepaald.

 • Belanghebbende heeft een aangifte ten invoer gedaan van een personenauto en is daarbij uitgegaan van de koopprijs van USD 2.800, zoals vermeld op de ‘bill of sale’ van 26 november 2018. De Inspecteur heeft ter vaststelling van de douanewaarde de prijs van USD 2.800 niet geaccepteerd en is uitgegaan van een transactiewaarde van USD 3.200. Ter onderbouwing daarvan heeft de Inspecteur gewezen op de aankoopprijs van de auto van USD 3.200 door de verkoper op 1 november 2018. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft op 31 maart 2021 in zaaknummer CUR202003486 geoordeeld dat de Inspecteur daarmee erin is geslaagd aannemelijk te maken dat hij de douanewaarde van de auto niet te hoog heeft vastgesteld.

 • Bij Besluit (EU) 2021/463 van 9 maart 2021 heeft de Raad het standpunt bekend gemaakt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Administratief Comité dat is ingesteld bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR, ten aanzien van de wijzigingen van die overeenkomst.

 • In PbEU L 317 van 1 oktober 2020 is een rectificatie bekend gemaakt van
  diverse bepalingen die zijn opgenomen in het Douanewetboek van de Unie met betrekking
  tot bindende inlichtingen.

 • In PbEU L 259 van 10 augustus 2020 heeft de Commissie bij Gedelegeerde Verordening
  (EU) 2020/1173 van 4 juni 2020 een wijziging bekend gemaakt van Verordening (EU)
  2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen
  die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende
  bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de
  Europese Unie, wat de duur van de periode van voorafgaande kennisgeving betreft.