Algemeen douanerecht

 • De Wereld Douane Organisatie heeft bekend gemaakt dat de Islamitische Republiek Iran
  als 68e verdragspartij is toegetreden tot de Overeenkomst inzake
  tijdelijke invoer, bekend als Overeenkomst van Istanbul.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1761 van 28
  september 2016 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een
  zogenoemde „inspectiecamera”. Het toestel is ontworpen om hoofdzakelijk te worden
  gebruikt voor technische inspecties van holle ruimten. Het kan videobeelden opnemen
  en vastleggen. De filmbeelden kunnen realtime worden bekeken. Gezien de objectieve
  kenmerken van het toestel is de functie ervan videobeelden opnemen en vastleggen. Het
  moet daarom worden ingedeeld onder GN- code 8525 80 91 als
  videocamera-opnametoestellen enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van het door
  de televisiecamera geregistreerde beeld en geluid.

 • In PbEU C 130 van 13 april 2016 heeft de Commissie de lijst gepubliceerd van
  nationale autoriteiten aangewezen overeenkomstig artikel 35, lid 3, van Verordening
  (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de
  administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze
  autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en
  landbouwvoorschriften. Daarin bleek de Franse autoriteit onjuist opgenomen.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1253 (PbEU L 205 van 30 juli 2016 heeft de
  Commissie wijzigingen gepubliceerd van Verordening (EU) nr. 92/2010 wat de
  uitwisseling van gegevens tussen douaneautoriteiten en de nationale statistische
  diensten en de opstelling van statistieken betreft.

 • Het Hof van Justitie heeft op 21 juli 2016 arrest gewezen in zaak C‑4/15 betreffende
  een verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der
  Nederlanden bij arrest van 19 december 2014, in de procedure Staatssecretaris van
  Financiën tegen Argos Supply Trading BV arrest. Het betreft de afwijzing door de
  Nederlandse douaneautoriteiten van een door die onderneming ingediend verzoek om een
  vergunning voor gebruikmaking van de regeling passieve veredeling. Het hof heeft
  daarbij geoordeeld dat artikel 148, onder c) CDW aldus moet worden uitgelegd dat, om
  in het kader van een verzoek om een vergunning voor gebruikmaking van de regeling
  passieve veredeling te beoordelen of is voldaan aan de economische voorwaarden voor
  gebruikmaking van die regeling, niet alleen rekening moet worden gehouden met de
  wezenlijke belangen van communautaire producenten van soortgelijke producten als het
  eindproduct dat uit de voorgenomen veredelingshandelingen zou ontstaan, maar ook met
  die van communautaire producenten van soortgelijke producten als de
  niet-communautaire grondstoffen of halffabricaten die bestemd zijn om tijdens deze
  handelingen te worden vermengd met tijdelijk uitgevoerde communautaire goederen.