Algemeen douanerecht

 • De Raad heeft in PbEU L 329 van 3 december 2016 Besluit (EU) 2016/2117 van 29
  september 2016 gepubliceerd. Dit Besluit betreft de sluiting, namens de Europese
  Unie, van de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen
  de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek
  Vietnam, anderzijds.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft bekend gemaakt dat de Islamitische Republiek Iran
  als 68e verdragspartij is toegetreden tot de Overeenkomst inzake
  tijdelijke invoer, bekend als Overeenkomst van Istanbul.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1761 van 28
  september 2016 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een
  zogenoemde „inspectiecamera”. Het toestel is ontworpen om hoofdzakelijk te worden
  gebruikt voor technische inspecties van holle ruimten. Het kan videobeelden opnemen
  en vastleggen. De filmbeelden kunnen realtime worden bekeken. Gezien de objectieve
  kenmerken van het toestel is de functie ervan videobeelden opnemen en vastleggen. Het
  moet daarom worden ingedeeld onder GN- code 8525 80 91 als
  videocamera-opnametoestellen enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van het door
  de televisiecamera geregistreerde beeld en geluid.

 • In PbEU C 130 van 13 april 2016 heeft de Commissie de lijst gepubliceerd van
  nationale autoriteiten aangewezen overeenkomstig artikel 35, lid 3, van Verordening
  (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de
  administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze
  autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en
  landbouwvoorschriften. Daarin bleek de Franse autoriteit onjuist opgenomen.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1253 (PbEU L 205 van 30 juli 2016 heeft de
  Commissie wijzigingen gepubliceerd van Verordening (EU) nr. 92/2010 wat de
  uitwisseling van gegevens tussen douaneautoriteiten en de nationale statistische
  diensten en de opstelling van statistieken betreft.