Aanpassing autonome tariefcontingenten per 1 juli 2021

Bij Verordening 2021/1051 (PbEU L 227 van 28 juni 2021) zijn enkele autonome tariefcontingenten bij invoer in de Europese Unie met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd.