Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019

Aan de inspecteur ( de algemeen directeur Douane als bedoeld in artikel 4, derde lid,
van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003) wordt mandaat en machtiging verleend
om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besluiten
te nemen en overige handelingen te verrichten in het kader van bepaalde
wetgeving.